Res iudicata

Verse z 4. 11. 2006, 02:40; TomBot (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Res iudicata (gen. rei iudicatae, lat. "věc rozhodnutá") je jednou ze zákonných překážek řízení o žalobě u soudu. Zakazuje projednávat podruhé věc, o níž bylo jednou pravomocně rozhodnuto. Obecněji se tento zákaz v právu formuluje jako zásada ne bis in idem.

Zákaz opakovaného rozhodování o žalobě neznamená, že by nebylo možné dosáhnout změny rozhodnutí, pokud se ve věci objeví nové, dosud neznámé důkazy nebo skutečnosti. Po právní moci rozhodnutí k tomu lze využít zvláštního mimořádného opravného prostředku, návrhu na obnovu řízení.

Složitější situace mohou vznikat v případech, kdy soud rozhodl o určovací žalobě. Tam se překážka rei iudicatae dostává do konfliktu se zásadou, že rozsudek v civilních věcech váže pouze strany řízení, v němž byl vydán; obnova řízení je však nepřípustná, neboť tou podle ustálené judikatury disponují pouze účastníci řízení. Právo na nové projednání věci lze však dovodit přímo ze základního práva na přístup k soudu, resp. na spravedlivý proces.

Vizte též