Rodina

Verse z 11. 5. 2015, 16:28; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Rodina je základní společenskou jednotkou, přesahující jednotlivce.

Vizte též

Prameny a literatura