Síla

Verse z 27. 10. 2006, 12:01; TomBot (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Síla (lat. vis), resp. násilí, se v právu chápe jinak než ve fysice i v běžném životě a poněkud se liší její chápání i mezi jednotlivými odvětvími práva.

V občanském právu je silou jak skutečně užité násilí (vis absoluta), tak bezprávná výhrůžka (vis compulsiva). Právní úkon, k němuž je někdo přinucen silou, je absolutně neplatný, tzn. nemá žádné právní účinky.

V trestním právu se za násilí pokládá i to, když pachatel trestného činu uvede oběť lstí do stavu bezbrannosti. To se týká mj. případů, kdy žena nabídne muži placený sex, ale pak mu přimíchá do nápoje hypnotikum, uspí jej a oloupí (tzv. "rohypnolky", cf. Flunitrazepam[1]); tyto trestné činy se proto posuzují přísněji jako loupež, nikoli jako krádež.

U některých trestný čin je násilí nebo pohrůžka násilím zákonným znakem:

Další trestné činy se posuzují přísněji, bylo-li při nich užito násilí: