Sbírka zákonů: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(/* {{Ext#* [http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html říšský zákoník] (česky) – před rokem 1870 obsahuje ročníky 1849 až 1852, 1860 až 1865, 1868 a 1869.)
(# [http://www.zakonyprolidi.cz Zákony pro lidi] – volně přístupná Sbírka zákonů)
Řádka 56: Řádka 56:
 
# [http://mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx Ministerstvo vnitra] – officiální Sbírka zákonů (PDF)
 
# [http://mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx Ministerstvo vnitra] – officiální Sbírka zákonů (PDF)
 
# [http://www.sbirka.cz Tori Soft] – právní předpisy za poslední 4 týdny
 
# [http://www.sbirka.cz Tori Soft] – právní předpisy za poslední 4 týdny
# [http://www.justis.cz/psp/psp.nsf/psp Justis] – všechny zákony od z. č. 212/1996 Sb.
+
# [http://www.sagit.cz/pages/zakony.asp?id=3&typ=r Sagit] – volně přístupná Sbírka zákonů
# [http://www.sagit.cz Sagit] – volně přístupná Sbírka zákonů
+
# [http://www.zakonyprolidi.cz Zákony pro lidi] – volně přístupná Sbírka zákonů
 
# [http://www.byll.cz/ ASPI]
 
# [http://www.byll.cz/ ASPI]
 
# [http://alex.onb.ac.at/ rakouské sbírky] (německy)
 
# [http://alex.onb.ac.at/ rakouské sbírky] (německy)

Verse z 17. 10. 2013, 15:33

Sbírka zákonů (zkratka Sb.) je úředním pramenem práva v České republice. Vycházejí v ní veškeré české právní předpisy.

Historie

Soukromé

rakouské zákony
 • Franz Anton von Quarient und Raal: Codex Austriacus I–III (1704): sbírka zákonů a nařízení (1526–1704)
 • S. G. Herrenleben: Codex Austriacus IV–V (1748–52): sbírka zákonů a nařízení (1704–1748)
 • T. I. von Böck: Codex Austriacus VI–VII (1777): sbírka zákonů a nařízení (1748–1770)
české zákony
 • Jakub rytíř Weingartenu: Codex Ferdinandeo–Leopoldinus (Praha 1701): sbírka českých zákonů a nařízení (1620–1699)
 • Jakub rytíř Weingartenu: Codex Ferdinandeo–Leopoldinus Josephino Carolinus (1720): sbírka českých zákonů a nařízení (1620–1718)
 • Codex Ferdinandeo–Leopoldinus Josephino Carolinus Continutiones I–IV: sbírka českých zákonů a nařízení (1720–1735)
Handbuch
 • Joseph Kropatschek: Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K. K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung I–XVIII. Wien 1785–1790

Úřední

 1. Justizgesetzsammlung (JGS, Sbírka zákonů soudních, Sb. z. s.): 1780 – 2. 12. 1848
 2. Politische Gesetzessammlung (PGS, Sbírka zákonů politických, Sb. z. p.): 1790 – 2. 12. 1848
 3. Reichsgesetzblatt (RGBl., říšský zákoník, ř. z.): 1849–1918
 4. Sbírka zákonů a nařízení (Sb. z. a n.): 1918–1945
  • Od 10. 1. 1939 do 10. 3. 1939 vycházely 2 Sbírky zákonů: celostátní (Sb. I) a pro jednotlivé země (Sb. II).
 5. Sbírka zákonů (Sb.): od 1945

V souladu s praxí ASPI je možno na Iuridictu používat zkratku "Sb." i pro právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů a nařízení, nikoliv však v Říšském zákoníku či Úředním listu; není to však doporučeno. Zkratka Sb. byla zavedena dekretem č. 19/1945 Sb. z. a n., přičemž Sbírka zákonů a nařízení státu Československého byla přejmenována na Sbírku zákonů a nařízení republiky Československé. Zákonem č. 214/1948 Sb., o sbírkách zákonů, byla Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé přejmenována na Sbírku zákonů republiky Československé.

Zákony o Sbírce zákonů

 1. zákon č. 139/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, ve znění zákona č. 500/1921 Sb. z. a n.
 2. vládní nařízení č. 392/1938 Sb. z. a n., o Sbírce zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské, účinné od 1. ledna 1939. Protože pocházelo z doby nesvobody, přestalo tím být ipso facto použivatelné.
 3. dekret č. 4/1940 Úř. věst. čsl., jímž se upravuje veřejné vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení československé vlády.
 4. dekret č. 19/1945 Sb. z. a n. II, o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.
 5. zákonem č. 214/1948 Sb., o sbírkách zákonů.

Úřední věstník

Kromě Sbírky zákonů existuje též Úřední věstník či Úřední list, kde jsou publikována jiná úřední sdělení než jsou právní předpisy. V českých zemích měl historicky název Pražské Noviny (vyhláška č. 58/1919 Sb. z. a n., o úředním listu československého státu). V USA má název Federal Register.

V ČR ministerstvo spravedlnosti vydává Ústřední věstník ČR,[1] který je od roku 2000 přístupný volně na Internetu.[2] Jeho obsahem jsou převážně změny v příspěvkových organisacích.[3]

Další nejvyšší správní úřady vydávají:[4]

 1. Cenový věstník Ministerstva financí ČR,
 2. Energetický regulační věstník,
 3. Finanční zpravodaj ČR,
 4. Věstník Ministerstva školství ČR,
 5. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR,
 6. Věstník Ministerstva zemědělství ČR,
 7. Věstník Úřadu na ochranu osobních údajů a
 8. Zpravodaj Českého statistického úřadu.

Vizte též

Prameny a literatura

 • Vladimír Kindl: O původně rakouských právních předpisech, které se dnem 28. října 1918 staly součástí československého právního řádu, a o jejich vyhlašování. In příloha časopisu Právní fórum 8/2008, pp. 1–12

Další odkazy

 1. Ministerstvo vnitra – officiální Sbírka zákonů (PDF)
 2. Tori Soft – právní předpisy za poslední 4 týdny
 3. Sagit – volně přístupná Sbírka zákonů
 4. Zákony pro lidi – volně přístupná Sbírka zákonů
 5. ASPI
 6. rakouské sbírky (německy)
 7. Ústřední a soukromé sbírky zákonů do 1989
 8. N-Lex (evropský portál národních právních předpisů)