Senátor

Verse z 4. 11. 2006, 02:51; TomBot (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Senátor je člen Senátu. Je ústavním činitelem a příslušejí mu rozsáhlé pravomoci a výsady (např. senátorská imunita).

Senátoři jsou voleni ve všeobecných senátních volbách, které se konají pravidelně každé dva roky, při kterých je zvolena vždy třetina senátorů. Senátorský mandát je šestiletý a počíná běžet zvolením.

Senátorem se může stát kterýkoli občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Po zvolení skládá senátor slib, jehož znění je shodné jako slib poslance: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Mandát senátora zaniká několika způsoby, z nichž nejdůležitější jsou uplynutí volebního období a vzdání se mandátu.

O zneužívání senátorských výhod v České republice platí zhruba totéž, jako v případě poslanců, avšak vzhledem k tomu, že jejich volba probíhá většinovým systémem, nemůže si senátor dovolit takové výstřelky, jaké jsou běžné u poslanců. Více k tomu viz články Poslanec, Poslanecká sněmovna a Senát.

Senátoři mají u veřejnosti špatnou pověst, nikoli však v takové míře jako poslanci. Někteří senátoři jsou naopak relativně populární – k tomu přispívá i to, že praktický význam Senátu je malý a senátor může jednat populističtěji než poslanec.

Pro členy jiných senátů, např. soudního nebo akademického, se označení "senátor" neužívá.

Vizte též