Seznam slavných případů: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(lid v. Ludmila Brožová-Polednová, -:)
(# rozsudek NSS ''Rampula v. ministr spravedlnosti'' z 12. 6. 2012, čj. 1 As 51/2012–242 ([http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0051_1As__120_20120612105411_prevedeno.pdf PDF]))
Řádka 2: Řádka 2:
  
 
# usnesení NSČR ''lid v. Ludmila Brožová-Polednová'' z 19. 3. 2009, čj. [http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0F2BAEB1D9FFAEE9C1257A4E0065D7FE?openDocument&Highlight=0, 7 Tdo 47/2009], NSČR 0F2BAEB1D9FFAEE9C1257A4E0065D7FE
 
# usnesení NSČR ''lid v. Ludmila Brožová-Polednová'' z 19. 3. 2009, čj. [http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0F2BAEB1D9FFAEE9C1257A4E0065D7FE?openDocument&Highlight=0, 7 Tdo 47/2009], NSČR 0F2BAEB1D9FFAEE9C1257A4E0065D7FE
 +
# rozsudek NSS ''Rampula v. ministr spravedlnosti'' z 12. 6. 2012, čj. 1 As 51/2012–242 ([http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0051_1As__120_20120612105411_prevedeno.pdf PDF])
 
# usnesení NSČR ''lid v. Roman Smetana'' z 15. 8. 2012, čj. [http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1185B847D9B3C994C1257A7C0029B7A4?openDocument&Highlight=0, 6 Tz 50/2012-I.-54], NSČR 1185B847D9B3C994C1257A7C0029B7A4
 
# usnesení NSČR ''lid v. Roman Smetana'' z 15. 8. 2012, čj. [http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1185B847D9B3C994C1257A7C0029B7A4?openDocument&Highlight=0, 6 Tz 50/2012-I.-54], NSČR 1185B847D9B3C994C1257A7C0029B7A4
 
# ''lid v. Ivana Königsmarková'': usnesení NSČR  z 15. 8. 2012, čj. [http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3FEAA4FBD3E496F9C1257A7C003695D1?openDocument&Highlight=0, 6 Tdo 353/2012-55], NSČR 3FEAA4FBD3E496F9C1257A7C003695D1, nález ÚS z 24. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 4457/12 ([http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/porodni_as_-1-4457-12__2_.pdf PDF])
 
# ''lid v. Ivana Königsmarková'': usnesení NSČR  z 15. 8. 2012, čj. [http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3FEAA4FBD3E496F9C1257A7C003695D1?openDocument&Highlight=0, 6 Tdo 353/2012-55], NSČR 3FEAA4FBD3E496F9C1257A7C003695D1, nález ÚS z 24. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 4457/12 ([http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/porodni_as_-1-4457-12__2_.pdf PDF])

Verse z 1. 6. 2015, 12:52

Slavné případy (fr. causes célèbres) jsou rozhodnutí, která poutají pozornost médií:

 1. usnesení NSČR lid v. Ludmila Brožová-Polednová z 19. 3. 2009, čj. 7 Tdo 47/2009, NSČR 0F2BAEB1D9FFAEE9C1257A4E0065D7FE
 2. rozsudek NSS Rampula v. ministr spravedlnosti z 12. 6. 2012, čj. 1 As 51/2012–242 (PDF)
 3. usnesení NSČR lid v. Roman Smetana z 15. 8. 2012, čj. 6 Tz 50/2012-I.-54, NSČR 1185B847D9B3C994C1257A7C0029B7A4
 4. lid v. Ivana Königsmarková: usnesení NSČR z 15. 8. 2012, čj. 6 Tdo 353/2012-55, NSČR 3FEAA4FBD3E496F9C1257A7C003695D1, nález ÚS z 24. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 4457/12 (PDF)
 5. usnesení ÚS lid v. David Rath z 17. 9. 2012, sp. zn. I. ÚS 2632/12, NALUS 76021
 6. usnesení NSČR lid v. Vít Bárta z 3. 10. 2012, čj. 11 Tcu 135/2012-42, NSČR 3804ACAB4F285733C1257AA10030FB93
 7. rozsudek ESD Komise v. ČR z 18. 10. 2012 o pomazánkovém másle, sp. zn. C-37/11
 8. nález ÚS Sobotka a další v. Parlament z 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, NALUS 76928
 9. původní obžaloba lid v. Rausku a spol. z 3. 4. 2013 (RWU, „velký čarodějnický process“)
 10. obžaloba lid v. Rath a spol. z 4. 4. 2013, pp. 1–29 a pp. 30–80
 11. obvinění lid v. Páleník a spol. z 13. 6. 2013 („Nagygate 1“)
 12. obvinění lid v. Boček a spol. z 13. 6. 2013 („Nagygate 2“)