Seznam trestných činů

Verse z 18. 6. 2009, 11:24; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Seznam trestných činů je katalog trestných činů, stanovený právním řádem.

Zde najdete seznam nejdůležitějších trestných činů, tj. takových, které má podle § 368 NTZ každý povinnost oznámit. Jedná se o trestné činy:

 1. vraždy (§ 140 NTZ),
 2. těžkého ublížení na zdraví (§ 145 NTZ),
 3. mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 NTZ),
 4. obchodování s lidmi (§ 168 NTZ),
 5. zbavení osobní svobody (§ 170 NTZ),
 6. braní rukojmí (§ 174 NTZ),
 7. zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193 NTZ),
 8. týrání svěřené osoby (§ 198 NTZ),
 9. padělání a pozměnění peněz (§ 233 NTZ),
 10. neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234 NTZ),
 11. neoprávněné výroby peněz (§ 237 NTZ),
 12. porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262 NTZ),
 13. porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263 NTZ),
 14. provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265 NTZ),
 15. porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266 NTZ),
 16. obecného ohrožení (§ 272 NTZ),
 17. vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280 NTZ),
 18. nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281 NTZ),
 19. nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282 NTZ),
 20. získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290 NTZ),
 21. zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292 NTZ),
 22. vlastizrady (§ 309 NTZ),
 23. rozvracení republiky (§ 310 NTZ),
 24. teroristického útoku (§ 311 NTZ),
 25. teroru (§ 312 NTZ),
 26. sabotáže (§ 314 NTZ),
 27. vyzvědačství (§ 316 NTZ),
 28. ohrožení utajované informace (§ 317 NTZ),
 29. válečné zrady (§ 320 NTZ),
 30. přijetí úplatku (§ 331 NTZ),
 31. podplacení (§ 332 NTZ),
 32. účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3 NTZ,
 33. genocidia (§ 400 NTZ),
 34. útoku proti lidskosti (§ 401 NTZ),
 35. apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402 NTZ),
 36. přípravy útočné války (§ 406 NTZ),
 37. použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411 NTZ),
 38. válečné krutosti (§ 412 NTZ),
 39. perzekuce obyvatelstva (§ 413 NTZ),
 40. plenění v prostoru válečných operací (§ 414 NTZ), nebo
 41. zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3 NTZ.

Podle § 168 TZ 1961 se jednalo o tyto trestné činy:

 1. vlastizrady (§ 91 TZ 1961),
 2. rozvracení republiky (§ 92 TZ 1961),
 3. teroru (§ 93 a 93a TZ 1961),
 4. záškodnictví (§ 95 a 96 TZ 1961),
 5. sabotáže (§ 97 TZ 1961),
 6. vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4 TZ 1961),
 7. ohrožení utajované skutečnosti (§ 106 a 107 TZ 1961),
 8. porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c TZ 1961),
 9. porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f TZ 1961),
 10. padělání a pozměňování peněz (§ 140 TZ 1961),
 11. neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3 TZ 1961),
 12. účasti na zločinném spolčení (§ 163a odst. 1 TZ 1961),
 13. obecného ohrožení podle § 179 TZ 1961,
 14. ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a TZ 1961,
 15. zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2 TZ 1961,
 16. týrání svěřené osoby (§ 215 TZ 1961),
 17. vraždy (§ 219 TZ 1961),
 18. genocidia (§ 259 TZ 1961) a
 19. používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262 TZ 1961).

Některé další trestné činy