Směnečné právo

Verse z 3. 4. 2009, 14:29; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Směnečné právo je odvětví občanského práva, které se zabývá dvěma zvláštními druhy cenných papírů, směnkou a šekem.

Ačkoli právo cenných papírů je obecně považováno za součást obchodního práva, směnečné právo se z tradičních důvodů řadí do práva občanského a je pokládáno za jednu z jeho "královských" disciplín.

Další odkazy