Správní soudnictví

Přejít na: navigace, hledání

Správní soudnictví (angl. judicial review) je soudní přezkum správních aktů a dalších právních aktů veřejné správy. Cílem je ochrana před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánů veřejné moci.

V řadě zemí je správní soudnictví zcela samostatné, v České republice je soustava obecných soudů jednotná, avšak o správních věcech rozhodují specialisované senáty a samosoudci.