Správní soudnictví

Přejít na: navigace, hledání

Ve správním soudnictví soudy rozhodují o správních žalobách fysických a právnických osob, které se domáhají ochrany před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánů veřejné moci.

V řadě zemí je správní soudnictví zcela samostatné, v České republice je soustava obecných soudů jednotná, avšak o správních věcech rozhodují specialisované senáty a samosoudci.