Stát

Verse z 19. 10. 2010, 12:01; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Stát je nejdůležitější veřejnoprávní korporace. Je sdružením svých občanů a nositelem a vykonavatelem práva.

Mezinárodní právo

Svrchovaný stát je hlavním subjektem mezinárodního práva, v němž má důležitou pozici zejména díky tomu, že jeho suverenita není odvozena od žádné jiné moci.

Za stát je v tomto ohledu považována entita, která má

  • stálé obyvatelstvo - obyvatelstvo musí žít trvale usedlým způsobem apod; stát nemůže existovat bez obyvatelstva; součástí státu však mohou být i oblasti nevhodné k trvalému osídlení, pokud je stát schopen je případně ubránit proti jiným státům
  • vymezené území - státní území je určeno státní hranicí. Není stanovena minimální velikost státního území; stát může existovat i tehdy, když si na část jeho území kladou nároky i další státy nebo není pevně stanovena celá státní hranice
  • vládu - soustavu státních orgánů, které jsou schopny zajistit alespoň minimální rozsah územní správy a veřejného pořádku a tím nerušenou koexistenci státu; tato efektivita výkonu státní moci se předpokládá, ale státu neubírá na legitimitě, pokud není dočasně schopen ji vykonávat na celém svém území
  • způsobilost vstupovat do vztahů s dalšími státy

Vizte též

Prameny a literatura