Státní symbol

Přejít na: navigace, hledání

Státní symbol je předmět, který representuje stát a požívá zvláštní úcty a ochrany.

Svatováclavská koruna

Státními symboly České republiky jsou:

Důležitým neoficiálním symbolem České republiky jsou korunovační klenoty, zejména pak Svatováclavská koruna.

Státní symboly jsou vyjmenovány v Ústavě a jejich podoba je zachycena přílohami zákona č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky. Používání státních symbolů a pokuty za přestupky a jiné správní delikty stanoví zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky.

Mocenská ochrana státních symbolů

Všeobecně platí, že nesvědčí o vysoké úrovni právního státu, je-li zákonem vynucována enormní úcta ke státním symbolům, které jsou svým obsahem často kontroversní a symbolika v nich vtělená může být částí občanů vnímána jako nežádoucí, nerepresentativní a nezpůsobilá sloužit jako předmět universální identifikace. Právě v zemích s nejvyspělejší demokracií není trestným činem ani přestupkem spálit státní vlajku: v České republice jsou v posledních letech postihy za neúctu ke státním symbolům naopak neustále zpřísňovány.

V tom existuje dlouhá domácí tradice: za karikaturu státního znaku s dvouocasým Švejkem byl Miroslav Liďák (1934–1983) v r. 1964 postaven před soud a odsouzen na rok do vězení; až na základě odvolání mu byl trest změněn na dva roky odnětí svobody s podmíněným odkladem.