Státní vlajka

Verse z 9. 11. 2006, 12:45; TomBot (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Státní vlajka České republiky

Státní vlajka je jedním ze státních symbolů České republiky.

Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

Na rozdíl od většiny ostatních státních symbolů není používání státní vlajky vyhrazeno státním orgánům, ale vlajku smí, jak stanoví § 7 odst. 6 zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, používat "vhodným a důstojným způsobem" kdokoliv. Tento zákon rovněž vymezuje způsoby vyvěšování státní vlajky na budovách a žerdích.

Státní vlajka se vyvěšuje na budovách státních úřadů a institucí v den svátního svátku nebo vládou vyhlášeného státního smutku. Státní úřady mohou mít státní vlajku vyvěšenu trvale.

Spor o federální vlajku

Vlajka České republiky je svým provedením shodná s československou vlajkou. Tím Česká republika porušila ustanovení čl. 3 odst. 2 ústavního zákona č. 542/1992 Sb. o zániku České a Slovenské Federativní Republiky, podle něhož nástupnické státy nesmějí po zániku federace užívat její státní symboly; Slovensko, ač o to usilovalo, nebylo schopno dodržení tohoto ustanovení proti silnější České republice mocensky prosadit.

Podle oficiálního výkladu nešlo o porušení, ale pouhou derogaci ustanovení, které účinností Ústavy dne 1. ledna 1993 pozbylo síly ústavního zákona a zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky, jakožto lex posterior, je tudíž nepřímo novelisoval. V každém případě však o šlo závazek učiněný českou politickou representací vůči slovenské a tento závazek nepochybně porušen byl.

Vizte též

Další odkazy