Stížnost: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
d ((plural:5|5 verse|5 verse|5 versí))
d (Robot: Automated text replacement (-Kategorie:Veřejná správa +Kategorie:Správní právo))
Řádka 17: Řádka 17:
 
[[Kategorie:Procesní právo]]
 
[[Kategorie:Procesní právo]]
 
[[Kategorie:Trestní právo]]
 
[[Kategorie:Trestní právo]]
[[Kategorie:Veřejná správa]]
+
[[Kategorie:Správní právo]]

Verse z 12. 11. 2006, 13:32

Stížnost je podání adresovaný veřejnoprávní nebo soukromoprávní osobě, jehož předmětem je nějaký nedostatek, nesprávné jednání nebo nečinnost adresáta nebo osoby, vůči níž má adresát nějakou pravomoc nebo odpovědnost, zejména nemá-li takové podání podle zvláštních právních předpisů jiný název.

Dříve byla v civilním procesu stížnost zřejmě označována jako rekurs.

Stížnost v trestním řízení je řádný opravný prostředek směřující proti nepravomocnému usnesení (zatímco proti rozsudku je opravným prostředkem odvolání). Toto rozlišování mezi odvoláním a stížností mělo základ v trestním řádu z r. 1873, podle něhož bylo možno napadnout rozsudek jak odvoláním, tak zmateční stížností (odvolací a zmateční důvody se však lišily a různé byly i soudy, které o těchto opravných prostředcích rozhodovaly), dnes již jde o anachronismus a matoucí prvek.

Výslovně se na stížnosti (stejně jako na žádosti a návrhu) ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu vztahuje i zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Podle tohoto zákona každý má právo se s nimi sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány.

Po dlouhou dobu upravovala podávání a vyřizování stížností širokým okruhem organizací a orgánů vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Ta se obsahově zčásti překrývala s petičním zákonem, což vzbuzovalo pochybnosti o její závaznosti. Nakonec byla vládním nařízením č. 370/2005 k 1. lednu 2006 zrušena.

Podívejte se také na

Wiki-icon.pngTento článek je založen na materiálu získaném podle licence GFDL z české verse původní wikipedie.
Jeho autorem je ŠJů.