Standard

Přejít na: navigace, hledání

Česká soustava norem (zkratka ČSN) jsou normy, které vydává Českým normalizačním institutem. Za písmennou značkou normy (ČSN) se uvádí šestimístné třídicí číslo, v němž první dvojčíslí se odděluje mezerou a značí třídu norem (00 – 99 udává širší hospodářský obor). Třetí a čtvrtá číslice označuje skupinu a podskupinu norem a poslední dvojčíslí představuje pořadové číslo normy.

Seznam tříd

 • 01 Obecná třída
 • 02 Strojní součásti
 • 03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu
 • 04 Slévárenství
 • 05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů
 • 06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla
 • 07 Kotle
 • 08 Turbíny
 • 09 Spalovací motory pístové
 • 10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení
 • 11 Čerpadla, hydraulická zařízení
 • 12 Vzduchotechnická zařízení
 • 13 Armatury a potrubí
 • 14 Chladicí technika
 • 15 Výrobky z plechu a drátu
 • 16 Výrobky z plechu a drátu
 • 17 Jemná mechanika
 • 18 Průmyslová automatizace
 • 19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii
 • 20 Obráběcí stroje na kovy
 • 21 Tvářecí stroje
 • 22 Nástroje
 • 23 Nářadí
 • 24 Upínací nářadí
 • 25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje
 • 26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem
 • 27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
 • 28 Kolejová vozidla
 • 29 Kolejová vozidla
 • 30 Silniční vozidla
 • 31 Letectví a kosmonautika
 • 32 Lodě a plovoucí zařízení
 • 33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy
 • 34 Elektrotechnika
 • 35 Elektrotechnika
 • 36 Elektrotechnika
 • 37 Elektrotechnika - energetika
 • 38 Energetika - požární bezpečnost
 • 39 Zbraně pro civilní potřebu
 • 40 Jaderná technika
 • 41 Hutnictví - materiálové listy ocelí
 • 42 Hutnictví
 • 43 Hutnictví - strojní zařízení
 • 44 Hornictví
 • 45 Hlubinné vrtání a těžba nafty
 • 46 Zemědělství
 • 47 Zemědělské a lesnické stroje
 • 48 Lesnictví
 • 49 Průmysl dřevozpracující
 • 50 Výrobky průmyslu papírenského
 • 51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu
 • 52 Strojní zařízení potravinářského průmyslu
 • 56 Výrobky potravinářského průmyslu
 • 57 Výrobky potravinářského průmyslu
 • 58 Výrobky potravinářského průmyslu
 • 62 Průmysl gumárenský, pryž
 • 63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky
 • 64 Plasty
 • 65 Výrobky chemického průmyslu
 • 66 Výrobky chemického průmyslu
 • 67 Výrobky chemického průmyslu
 • 68 Výrobky chemického průmyslu
 • 69 Strojní zařízení chemického průmyslu
 • 70 Výrobky ze skla a tavených hornin
 • 71 Sklo a tavené horniny - materiálové listy a výrobní zařízení
 • 72 Stavební suroviny, materiály a výrobky
 • 73 Navrhování a provádění staveb
 • 74 Části staveb
 • 75 Vodní hospodářství
 • 77 Obaly a obalová technika
 • 79 Průmysl kožedělný
 • 80 Textilní suroviny a výrobky
 • 81 Strojní zařízení textilního průmyslu
 • 82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu
 • 83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie
 • 84 Zdravotnictví
 • 85 Zdravotnictví
 • 86 Zdravotnictví
 • 87 Telekomunikace
 • 88 Průmysl polygrafický
 • 89 Hudební nástroje
 • 90 Kancelářské, školní a kreslicí potřeby
 • 91 Vnitřní zařízení
 • 93 Výstrojné zařízení
 • 94 Výstrojné zařízení
 • 97 Výměna dat
 • 98 Zdravotnická informatika
 • 99 Metrologie


Externí dokazy