Trestní oznámení

Přejít na: navigace, hledání

Trestní oznámení, tradičně udání, je podnět k zahájení trestního řízení.

V jiných právních řádech je obvyklé rozlišovat mezi udáním (angl. denunciation, šp. a it. denuncia) a stížností (angl. complaint, šp. querella, it. querela).

Prameny a literatura

  1. Miroslav Růžička: Trestní oznámení… In Právní rádce 7/2008, p. 1. Poněkud nekvalitní článek, který směšuje oznámení (o trestném činu) podle § 87 al. 1 zákona č. 119/1873 ř. z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního, a veřejnou žalobu podle § 2 al. 2 téhož zákona.