Tribunál

Verse z 3. 2. 2016, 16:42; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tribunál (z lat. tribunus = tribun, od tribus = kmen) je obecně chápán jako úřad soudního typu, který není soudem. Je obvyklý zejména ve Spojeném království. V USA je to společné označení pro soudce a porotu.

Pojem tribunál má zasádní význam zejména v čl. 6 odst. 1 věta první EÚLP, který ve francouzštině zní: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle," v angličtině: "In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law" a v češtině: "Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu."

Zatímco francouzské tribunal označuje i soud, jiné jazyky činí rozdíl; důsledkem je, že česká verse Úmluvy neumožňuje, aby jednoduché věci (např. spotřebitelské spory) projednávaly zvláštní veřejné úřady – tribunály.

Tribunály jsou praktické zejména ve správním soudnictví, kdy v ČR de facto existuje pětistupňový proces (malý okres – krajský úřad – ministerstvo – krajský soud – Nejvyšší správní soud). Rozumné uspořádání by bylo: malý okres – tribunál – Nejvyšší správní soud.

Vizte též