Václav Pavlíček

Verse z 13. 5. 2008, 15:11; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Prof. Václav Pavlíček (* 1934) je přední český konstitucionalista a vedoucí kathedry ústavního práva právnické fakulty University Karlovy. Je členem sboru poradců presidenta republiky Václava Klause.

Svým odborným názorem je nekompromisní positivista. Je předním odborníkem na Benešovy dekrety, které obhajuje jakožto nutný předpoklad a záruku kontinuity československého práva, přestože většina pramenů a autorů, na něž se odvolává, některé z jeho výkladů nepotvrzují. S jeho jmenováním ústavním soudcem Senát v r. 2003 nevyslovil souhlas ("vetoval ho"[1]) pro jeho kommunistickou minulost.[1] V osobním životě je autoritativní.

Dílo

  1. et al.: Ústavní právo a státověda I. a II. Linde, Praha 1998, ISBN 80-7201-141-3
  2. et al.: Benešovy dekrety. Sborník textů. Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2002, 183 pp., ISBN 80-86547-11-6 (brož.)

Poznámky pod čarou

  1. Jiří Malenovský: Nakousnuté sousto nezávislosti soudní moci na moci výkonné zůstává na stole. In Právní rozhledy 8/2008, p. 217.

Další odkazy