Věc ničí

Verse z 9. 6. 2010, 19:08; Augustin Machacek (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Věc ničí (lat. res nullius) je věc, která nemá konkrétního vlastníka.

Platné právo věc ničí neupravuje, takže jde pouze o theoretický (doktrinální) pojem.

Všeobecný zákoník občanský dovoloval přivlastnit si věc ničí okupací. Šlo např. o lesní plody, polní květy, ryby v řekách apod.

Římské právo

V Římě byly za res nullius - považovány:

  • res divini juris (věci sloužící náboženským účelům, pozemky pod hroby apod.)
  • res communes (věci, které nemohly být vlastněny nikým - ani všemi, ani státem, např. moře)
  • res universitatis (věci, které nikdy nemohly být vlastněny jednotlivcem, např. státní pokladna apod.)
  • res hereditariae - pozůstalost do té doby, než byl znám dědic

Vizte též