Vada řízení

Přejít na: navigace, hledání

O vadě řízení (procesní vadě) se v právu hovoří tehdy, když určité řízení neproběhlo v souladu se zákonem.

Někdy lze vadu napravit (zhojit) ještě před skončením řízení, jindy je vadou řízení zatíženo i vydané rozhodnutí.

Vada řízení je důvodem ke zrušení rozhodnutí odvolacím orgánem pouze tehdy, pokud mohla způsobit nesprávné rozhodnutí ve věci. Rozhodnout, kdy je tomu tak, bývá však v praxi značně obtížné, neboť je třeba zabývat se hypothetickou situací, jak by řízení probíhalo a jakým rozhodnutím by bylo skončeno, kdyby nebylo stiženo vadou. V trestním řízení převládá tendence rušit rozhodnutí i pro relativně málo závažné vady řízení, v řízení civilním a správním se menší vady řízení spíše pokládají za nepodstatné a rozhodnutí se kvůli nim neruší.

Za těžkou vadu, kterou nelze zhojit a která vždy vede ke zrušení rozhodnutí, se pokládá mimo jiné:

Otázkou, které vady řízení jsou důvodem pro zrušení rozhodnutí, se ve své judikatuře často zabývá Ústavní soud.