Zákoník práce: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
 
(# [http://psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t2720_01.htm Zpráva výboru k osnově zákona č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zam)
 
(Není zobrazeno 28 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
'''Zákoník práce''' (ZP) je výsledkem [[kodifikace]] pracovního práva.
+
'''Zákoník práce''' (ZP) je výsledkem [[kodifikace]] [[pracovní právo|pracovního práva]].
  
S výjimkou postkommunistických zemí existuje v našem slova smyslu pouze ve Francii a ve Španělsku.
+
Přijímání zákoníků práce je znakem [[totalita|totalitních]] régimů, fašistických nebo kommunistických, [[cf.]] italská Charta práce ([http://it.wikisource.org/wiki/Carta_del_lavoro,_promulgata_dal_Gran_Consiglio_del_Fascismo_il_21_aprile_1927 Carta del lavoro]) z roku 1927 nebo španělský Statut práce ([[:es:Fuero del Trabajo|Fuero del Trabajo]]) z roku 1938. S výjimkou postkommunistických zemí existuje v našem slova smyslu pouze ve [[:fr:Code du travail (France)|Francii]] (ta inspirovala [[:fr:Code du travail (Cameroun)|Cameroun]]) a ve [[:es:Estatuto de los trabajadores (España)|Španělsku]]. [[:en:Canada Labour Code|Kanadský zákoník práce]] je jiný případ, neboť vychází z anglosaského pojetí [[zákon]]a.
 +
 
 +
== Španělsko a latinskoamerické země ==
 +
První španělský zákoník práce vydal diktátor Primo de Rivera v roce 1926 pod názvem ''[http://www.eurofound.eu.int/emire/SPAIN/LABOURCODE-ES.html Código de Trabajo]''. Tento vzor se stal populární pro latinskoamerické země:
 +
# [http://www.ministrabajo.go.cr/Codigo/Indice.htm Constarica] (1943)
 +
# [http://www.legalinfo-panama.com/legislacion/laboral/codtrab_index.htm Panama] (PDF; úvod v HTML)
 +
# [http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/45784/65050/S96NIC01.htm Nicaragua ] (1996)
 +
# [http://www.ildis.org.ec/laboral/laboralc.htm Código del Trabajo del Ecuador] (1997), [http://www.manabi.gov.ec/consejo_cat.php?id=112&gid=36&gidm=1 hlava I]
 +
# [http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-59096.html Chile] (PDF; úvod v HTML)
  
 
== České zákoníky práce ==
 
== České zákoníky práce ==
# zákon č. 65/1965 Sb. (ZP)
+
=== První republika ===
# zákon č. 262/2006 Sb. (NZP) – dosud není účinný.
+
Roli [[kodex]]u pracovního práva plnil zákon č. 154/1934 [[Sb. z. a n.]], o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích).
 +
 
 +
=== Kommunism ===
 +
Zákon č. 65/1965 Sb. (ZP) zrušil [[dekret]] č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti. Tím byla zrušena militarisace práce a všeobecné nucené práce.
  
== Velké novely zákoníku práce ==
+
==== Velké novely starého zákoníku práce ====
# zákon č. 153/1969 Sb.
+
# zákon č. 153/1969 [[Sb.]]
 
# zákon č. 20/1975 Sb.
 
# zákon č. 20/1975 Sb.
 
# zákon č. 52/1987 Sb.
 
# zákon č. 52/1987 Sb.
Řádka 21: Řádka 32:
 
# zákon č. 436/2004 Sb.
 
# zákon č. 436/2004 Sb.
 
# zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
 
# zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
 +
 +
=== Současnost ===
 +
Zákon č. 262/2006 Sb. (NZP) nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. Jeho existence je předmětem velkých politických kontroversí. [[Vláda]] navrhla odložení jeho účinnosti o rok.[http://psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=87] Pokud by byl tento návrh schválen, bylo by vysoce pravděpodobné, že by NZP stejně jako zákon o státní službě nikdy nenabyl účinnosti. Nicméně vláda prohrála procedurální hlasování o rychločtení, takže se s účinností NZP musela smířit.
 +
 +
Ačkoliv se jedná o zcela nový kodex, už byl mnohokrát novelisován:[http://sweb.cz/ilda/Pracovn%C3%AD%20pravo%20v%20praxi%201.htm]
 +
# zákon č. 585/2006 Sb.
 +
# zákon č. 181/2007 Sb.
 +
# zákon č. 261/2007 Sb.
 +
# zákon č. 296/2007 Sb.
 +
# zákon č. 362/2007 Sb. ("technická" novela)[http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb07362&cd=76&typ=r]
 +
 +
Nejvýznamější je "technická" novela, která má v čl. I celkem 122 bodů. Kromě "technické" novely [[MPSV]] připravuje "politickou" novelu, kde se původně čekalo na rozhodnutí [[ústavní soud|ústavního soudu]] o návrzích na zrušení části NZP ("Návrh na zrušení § 2 odst. l, § 4, § 13 odst. 2 písm. g/, § 18 slova "§ 48, 49", § 20, § 24 odst. 2 věta druhá, § 33 odst. 3, § 38 odst. 2, § 46, § 61 odst. 1, § 61 odst. 5, § 73odst. 1, § 73 odst. 2 počátek prvé věty ve znění "Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická nebo fyzická osoba než uvedená v § 33 odst. 3,", § 278 odst. 1 část věty prvé slova "u něhož nepůsobí odborová organizace,", § 281 odst. 1 závěr věty prvé ve znění "u něhož nepůsobí odborová organizace", § 282 odst. 1 písm. c/, § 282 odst. 2 část věty ve znění "až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy", § 286 odst. 2 věta druhá, § 287, § 305 odst. 1 část věty prvé ve znění "u kterého nepůsobí odborová organizace", § 305 odst. 1 věta druhá, § 306 odst. 4, § 321 odst. 2, § 321 odst. 3, § 321 odst. 4, § 322, § 325, § 326, § 342, § 364 odst. 3 část věty za středníkem, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce", sp. zn. Pl ÚS 83/06; sp. zn. Pl ÚS 74/06 byla spojena s předchozí).[http://www.concourt.cz/pages/rozhodovaci/proj_plen_veci.html] Původní očekávání, že ústavní soud o těchto podáních rozhodne v létě 2007, nebyla naplněna, a proto "politická" novela bude připravena bez ohledu na něj.
 +
 +
== Prameny a literatura ==
 +
* [[Petr Bezouška]]: ''Zajištění a utvrzení dluhu vzniklého při výkonu závislé práce''. In [[Právní rozhledy]] 8/2009, pp. 272–276; text se snaží dokazovat, že právní normu zakazující zajišťovat v pracovněprávních vztazích je nutno výkladem silně omezit.
 +
;kommentáře:
 +
* Miroslav Bělina a Ljubomír Drápal: ''Zákoník práce. Komentář''. C. H. Beck, Praha 2012, 1640 pp., ISBN 978-80-7179-251-2[http://eshop.beck.cz/zakonik-prace-komentar-d/]
 +
* Margerita Vysokajová, Bohuslav Kahle, Nataša Randlová, Petr Hůrka, Jiří Doležílek: ''Zákoník práce. Komentář''. Wolters Kluwer, Praha 2012, 768 pp.,  ISBN 978-80-7357-723-0[http://obchod.wkcr.cz/obchod/prace-a-mzdy/zakonik-prace-komentar.-3-aktualizovane-a-rozsirene-vydani.html]
 +
* Antonín Kottnauer, Radana Gogová, Karolina Gritzerová, Josef Hochman, Helena Úlehlová: ''Zákoník práce''. Leges, Praha 2012, 1088 pp., ISBN 978-80-87576-08-3[http://leges.cz/zakonik-prace-komentar-s-judikaturou]
 +
*  Mária Andraščíková, Pavla Hloušková, Eva Hofmannová, Jaroslav Jakubka, Pavel Knebl, Zdeněk Schmied, Ludmila Tomandlová a Ladislav Trylč: ''Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2012.'' Anag, Praha 2012, 1240 pp., ISBN 978-80-7263-713-3[http://www.anag.cz/zakonik-prace-provadeci-narizeni-vlady-a-dalsi-souvisejici-predpisy-s-komentarem-k-1-1-2012/d-83038/]
 +
* P. Hůrka, P. Bezouška, J. Morávek, Z. Schmied, Z. Šubertová, L. Trylč: ''Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 4. 2012.'' Anag, Praha 2012, 1008 pp., ISBN 978-80-7263-727-0[http://www.anag.cz/zakonik-prace-a-souvisejici-ustanoveni-obcanskeho-zakoniku-s-podrobnym-komentarem-k-1-4-2012/d-83014/]
 +
 +
== {{Externí odkazy}} ==
 +
# [http://psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t2720_01.htm Zpráva výboru k osnově zákona č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích)]
 +
# [http://psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/006schuz/s006002.htm Rozprava o osnově starého zákoníku práce] (ZP 1965)
 +
# [http://psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0050_01.htm Společná zpráva všech výborů Národního shromáždění k návrhu zákoníku práce], včetně jeho osnovy
 +
# [http://psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=1153 Osnova nového zákoníku práce]
 +
# [http://www.inem.es/legis/empleo/rdley1_95.htm Novelisovaný španělský zákoník práce] (španělsky)
 +
# [[Karel Eliáš]]: [http://cheminfo.chemi.muni.cz/odbory/VOS/Elias-LN_2005-06-21.doc Takóvo kódeksa nět nigdě] [Такого кодекса нет нигде]. In Lidové noviny, 2. června 2005 (DOC)
 +
# [http://www.llrx.com/features/ladu2.htm Prameny italského práva] (anglicky)
 +
# [http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/ll/it.htm Pojednání o italském pracovním právu] (anglicky)
 +
# [[:en:Fuero|Fuero]] (anglicky)
 +
# [http://club.telepolis.com/erbez/ft.htm Frankistický Statut práce] (španělsky)
 +
# [http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/ll/observatory/profiles/rus.htm Pojednání o ruském pracovním právu] (anglicky)
 +
# [http://www.rg.ru/oficial/doc/kodex/trud.shtm Nový ruský zákoník práce] (rusky)
  
 
[[Kategorie:Pracovní právo]]
 
[[Kategorie:Pracovní právo]]
 +
 +
[[cs:Zákoník práce]]
 +
[[de:Arbeitsgesetzbuch]]
 +
[[lt:Darbo kodeksas]]
 +
[[pl:Kodeks pracy]]
 +
[[ru:Трудовой кодекс Российской Федерации]]

Aktuální verse z 21. 9. 2013, 16:34

Zákoník práce (ZP) je výsledkem kodifikace pracovního práva.

Přijímání zákoníků práce je znakem totalitních régimů, fašistických nebo kommunistických, cf. italská Charta práce (Carta del lavoro) z roku 1927 nebo španělský Statut práce (Fuero del Trabajo) z roku 1938. S výjimkou postkommunistických zemí existuje v našem slova smyslu pouze ve Francii (ta inspirovala Cameroun) a ve Španělsku. Kanadský zákoník práce je jiný případ, neboť vychází z anglosaského pojetí zákona.

Španělsko a latinskoamerické země

První španělský zákoník práce vydal diktátor Primo de Rivera v roce 1926 pod názvem Código de Trabajo. Tento vzor se stal populární pro latinskoamerické země:

 1. Constarica (1943)
 2. Panama (PDF; úvod v HTML)
 3. Nicaragua (1996)
 4. Código del Trabajo del Ecuador (1997), hlava I
 5. Chile (PDF; úvod v HTML)

České zákoníky práce

První republika

Roli kodexu pracovního práva plnil zákon č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích).

Kommunism

Zákon č. 65/1965 Sb. (ZP) zrušil dekret č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti. Tím byla zrušena militarisace práce a všeobecné nucené práce.

Velké novely starého zákoníku práce

 1. zákon č. 153/1969 Sb.
 2. zákon č. 20/1975 Sb.
 3. zákon č. 52/1987 Sb.
 4. zákon č. 188/1988 Sb.
 5. zákon č. 3/1991 Sb.
 6. zákon č. 231/1992 Sb.
 7. zákon ČNR č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
 8. zákon č. 74/1994 Sb.
 9. zákon č. 155/2000 Sb.
 10. zákon č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 11. zákon č. 46/2004 Sb.
 12. zákon č. 436/2004 Sb.
 13. zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Současnost

Zákon č. 262/2006 Sb. (NZP) nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. Jeho existence je předmětem velkých politických kontroversí. Vláda navrhla odložení jeho účinnosti o rok.[1] Pokud by byl tento návrh schválen, bylo by vysoce pravděpodobné, že by NZP stejně jako zákon o státní službě nikdy nenabyl účinnosti. Nicméně vláda prohrála procedurální hlasování o rychločtení, takže se s účinností NZP musela smířit.

Ačkoliv se jedná o zcela nový kodex, už byl mnohokrát novelisován:[2]

 1. zákon č. 585/2006 Sb.
 2. zákon č. 181/2007 Sb.
 3. zákon č. 261/2007 Sb.
 4. zákon č. 296/2007 Sb.
 5. zákon č. 362/2007 Sb. ("technická" novela)[3]

Nejvýznamější je "technická" novela, která má v čl. I celkem 122 bodů. Kromě "technické" novely MPSV připravuje "politickou" novelu, kde se původně čekalo na rozhodnutí ústavního soudu o návrzích na zrušení části NZP ("Návrh na zrušení § 2 odst. l, § 4, § 13 odst. 2 písm. g/, § 18 slova "§ 48, 49", § 20, § 24 odst. 2 věta druhá, § 33 odst. 3, § 38 odst. 2, § 46, § 61 odst. 1, § 61 odst. 5, § 73odst. 1, § 73 odst. 2 počátek prvé věty ve znění "Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická nebo fyzická osoba než uvedená v § 33 odst. 3,", § 278 odst. 1 část věty prvé slova "u něhož nepůsobí odborová organizace,", § 281 odst. 1 závěr věty prvé ve znění "u něhož nepůsobí odborová organizace", § 282 odst. 1 písm. c/, § 282 odst. 2 část věty ve znění "až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy", § 286 odst. 2 věta druhá, § 287, § 305 odst. 1 část věty prvé ve znění "u kterého nepůsobí odborová organizace", § 305 odst. 1 věta druhá, § 306 odst. 4, § 321 odst. 2, § 321 odst. 3, § 321 odst. 4, § 322, § 325, § 326, § 342, § 364 odst. 3 část věty za středníkem, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce", sp. zn. Pl ÚS 83/06; sp. zn. Pl ÚS 74/06 byla spojena s předchozí).[4] Původní očekávání, že ústavní soud o těchto podáních rozhodne v létě 2007, nebyla naplněna, a proto "politická" novela bude připravena bez ohledu na něj.

Prameny a literatura

 • Petr Bezouška: Zajištění a utvrzení dluhu vzniklého při výkonu závislé práce. In Právní rozhledy 8/2009, pp. 272–276; text se snaží dokazovat, že právní normu zakazující zajišťovat v pracovněprávních vztazích je nutno výkladem silně omezit.
kommentáře
 • Miroslav Bělina a Ljubomír Drápal: Zákoník práce. Komentář. C. H. Beck, Praha 2012, 1640 pp., ISBN 978-80-7179-251-2[5]
 • Margerita Vysokajová, Bohuslav Kahle, Nataša Randlová, Petr Hůrka, Jiří Doležílek: Zákoník práce. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2012, 768 pp., ISBN 978-80-7357-723-0[6]
 • Antonín Kottnauer, Radana Gogová, Karolina Gritzerová, Josef Hochman, Helena Úlehlová: Zákoník práce. Leges, Praha 2012, 1088 pp., ISBN 978-80-87576-08-3[7]
 • Mária Andraščíková, Pavla Hloušková, Eva Hofmannová, Jaroslav Jakubka, Pavel Knebl, Zdeněk Schmied, Ludmila Tomandlová a Ladislav Trylč: Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2012. Anag, Praha 2012, 1240 pp., ISBN 978-80-7263-713-3[8]
 • P. Hůrka, P. Bezouška, J. Morávek, Z. Schmied, Z. Šubertová, L. Trylč: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 4. 2012. Anag, Praha 2012, 1008 pp., ISBN 978-80-7263-727-0[9]

Další odkazy

 1. Zpráva výboru k osnově zákona č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích)
 2. Rozprava o osnově starého zákoníku práce (ZP 1965)
 3. Společná zpráva všech výborů Národního shromáždění k návrhu zákoníku práce, včetně jeho osnovy
 4. Osnova nového zákoníku práce
 5. Novelisovaný španělský zákoník práce (španělsky)
 6. Karel Eliáš: Takóvo kódeksa nět nigdě [Такого кодекса нет нигде]. In Lidové noviny, 2. června 2005 (DOC)
 7. Prameny italského práva (anglicky)
 8. Pojednání o italském pracovním právu (anglicky)
 9. Fuero (anglicky)
 10. Frankistický Statut práce (španělsky)
 11. Pojednání o ruském pracovním právu (anglicky)
 12. Nový ruský zákoník práce (rusky)