Zásadně

Přejít na: navigace, hledání

Výrazu zásadně se v právu užívá v jiném smyslu než v běžném jazyce.

Zatímco normální usus chápe "zásadně" jako synonymum pro "vždy", "nezbytně" nebo "pokaždé", právní jazyk použitím tohoto slova vyjádřuje toliko skutečnost, že určité tvrzení platí v běžných, normálních případech a situacích, avšak nikoli nutně bezvýjimečně; někdy použití termínu "zásadně" existenci výjimek dokonce tacite naznačuje.

Příklad: Řekne-li právník "po pozemní komunikaci se jezdí zásadně vpravo", znamená to, že se jezdí obvykle vpravo, ale mohou vznikat situace, kdy tomu tak není a je možno jet středem nebo po levé straně.