Zločin bez oběti

Verse z 24. 2. 2007, 01:39; Dezidor (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zločin bez oběti (anglicky victimless crime) je termín používaný v kriminologii, který označuje chování, které je podle zákonů nějaké konkrétní země trestné, ale neexistuje žádná osoba, kterou by šlo označit za oběť takového chování.

Za zločin bez oběti bývá například v zemích, kde je kriminalizována prostituce, označováno její nabízení a využívání. Za zločin bez oběti bývají někdy též označovány i prodej, nákup a užívání omamných a psychotropních látek.

V právním řádu České republiky je typický zločin bez oběti obsažen v ustanovení paragrafu 261a ve zvláštní části trestního zákona (popírání, zpochybňování či schvalování nacistické či komunistické genocidy).

Externí odkazy