Zmocňovací zákon

Přejít na: navigace, hledání

Zmocňovací zákon je zákon, jímž parlament svěří vládě moc vydávat nařízení s mocí zákona.

V parlamentním systému neexistuje přísná dělba moci mezi zákonodárným sborem a vládou, vláda je de facto pouhým parlamentním výborem sui generis; cf. opačnou situaci v USA, kde president nemá zákonodárnou iniciativu, nebo ve Francii, kde má vláda vyhrazenou normotvornou působnost, do níž zákonodárce nesmí zasahovat.

V Československu byl prvním zmocňovacím zákonem zákon č. 95/1933 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, vydaný v době hospodářské krise k potlačení svobody obchodu. Byl několikrát novelisován: jeho platnost byla prodlužována a působnost rozšiřována. V této logice byl za II. republiky vydán ústavní zákon č. 330/1938 Sb., o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací.

Prameny a literatura