Zbraň

Přejít na: navigace, hledání

V trestním právu se zbraní rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. Může to být např. i pes nebo motorové vozidlo. Bylo judikováno, že zbraní může být např. i propisovací tužka.

Některé trestné činy jsou posuzovány přísněji, jsou-li spáchány se zbraní:

Protože jinde v českém právním řádu není obecná definice zbraně obsažena, používá se v některých případech i tam, kde je její aplikovatelnost sporná, např. při výkladu ustanovení zákona o svobodě shromažďování.

Excesy Policie České republiky

Republiková policie se vyznačuje tím, že v ní často dochází k excesivnímu užívání střelných zbraní, místo aby byl použit mírnější donucovací prostředek, např. zátarasy.[1] Inspekce ministra vnitra tyto excesy rutinně aprobuje.