Československo

(Přesměrováno z ČSFR)
Přejít na: navigace, hledání

Československo byl stát existující od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Jeho právní předchůdcem bylo Rakousko–Uhersko, jeho právními nástupci je Česká republika a Slovenská republika.

Název

V letech 1918–1960 neslo Československo název Republika československá, v letech 1960–1990 Československá socialistická republika a v letech 1990–1992 Česká a Slovenská Federativní Republika (název v rozporu s Pravidly českého pravopisu).

Druhá světová válka

Sporná je existence Československa od 15. března 1939 do 8. května 1945. Československo fakticky zaniklo rozpadem na Slovenskou republiku a Protektorát Čechy a Morava; Zakarpatská Ukrajina (Podkarpatská Rus) byla anektována Maďarským královstvím. Rozpad Československa však byl mezinárodněprávně prohlášen za neplatný.

Federalisace

Od 1. ledna 1969 se původně unitární Československo stalo spolkem dvou států: České socialistické republiky (v roce 1990 přejmenované na Českou republiku) a Slovenské socialistické republiky (v roce 1990 přejmenované na Slovenskou republiku).

Zkratka

Vzhledem k officiálnímu názvu Republika československá byla za první republiky převažující zkratkou RČS. Zpětně však později převážila zkratka ČSR.[1] V letech 1960–1990 byla používána zkratka ČSSR a v letech 1990–1992 ČSFR.

Poznámky pod čarou

  1. Pozor na to, že officiálně „ČSR“ v letech 1969–1990 znamenala „Česká socialistická republika“.