Alieni iuris

(Přesměrováno z Alieni juris)
Přejít na: navigace, hledání

Alieni iuris znamená latinsky cizího práva.

Jedná se o osoby nesvéprávné, podléhající autoritě v rámci rodiny. Děti svému otci, popř. pokud nebyl otec emancipován a žije jeho děd, jsou děti podřízeny dědovi. Ženy jsou podřízeny manželovi, ženy rozvedené, vdovy, či neprovdané ženy, kterým otec již zemřel mají poručníka tutora. Syn v moci otce mohl být emancipován. Dělo se tak trojím obrazným prodejem – mancipací. Buď otec syna osvobozoval zpod moci záměrně, nebo syna "prodával", pokud způsobil nějakou škodu, tak poškozenému, aby škodu odpracoval. Poškozený pak syna otci vrátil. Po trojím prodeji se syn stal osobou sui iuris.