Provincie

(Přesměrováno z Církevní provincie)
Přejít na: navigace, hledání

(Církevní) provincie (lat. provincia, z pro- = před- + vincere = zvítězit, tzn. "dobyté území") je jednotka územního členění římskokatholické církve spojující několik sousedních diecesí.

Nejdůležitější z těchto diecesí se nazývá arcidiecese a arcibiskup, který je hlavou této arcidiecese, je zároveň metropolitou provincie.

Mezi provincií a Svatým stolcem stojí patriarchát v čele s patriarchou, což je však obsoletní útvar bez praktického významu.

Území České republiky je rozděleno do dvou provincií, České, jejímž metropolitou je arcibiskup pražský, a Moravské, v jejímž čele stojí arcibiskup olomoucký. V současné době se hranice těchto provincií kryjí se státními hranicemi, v minulosti byla část Těšínska pod správou Krakovské provincie.

Vizte též