Daň

(Přesměrováno z Daně)
Přejít na: navigace, hledání

Daň je vedle poplatku druhem berně.

Berní soustava

 1. daně (taxes)
  1. přímé (direct)
   1. důchodové (income tax) – předmětem jsou příjmy:
    1. daň z příjmů fyzických osob (individual / personal income tax) – je obvykle progressivní.
    2. daň z příjmů právnických osob (corporate income tax / corporation tax) – je obvykle lineární.
   2. majetkové (property tax) – předmětem je vlastnictví, obvykle nemovité. “There is a strong argument in principle for broad coverage of tangible property, since otherwise the tax discriminates (is not neutral) among types of consumption and investment.”
    1. z nemovitostí – z pozemků a ze staveb.
    2. z investic – v ČR není.
    3. z luxusu – v ČR není.
    4. z nehmotného majetku – v ČR není.
    5. silniční
    6. z dědictví, z darování a z převodu nemovitostí (3D, estate / inheritance and gift taxes)
  2. nepřímé (indirect)
   1. všeobecná – daň z přidané hodnoty (DPH – value added tax, VAT). Nahradila dřívější daň z obratu (sales tax či turnover tax), která byla doprovázena daní přepychovou.
   2. speciální – spotřební daně (excise taxes, česky též akcízy) – na vybraný okruh výrobků:
    1. z minerálních olejů (= z uhlovodíkových paliv a maziv)
    2. z lihu (a destilátů), z piva, z vína a meziproduktů
    3. z tabákových výrobků
 2. pojištění (payroll taxes)
 3. clo (customs duties)
 4. poplatky (duties). Je třeba lišit mezi veřejnoprávním poplatkem a soukromoprávní úplatou za službu (v terminologii MF „cenou“).
  1. místní – zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  2. správní – zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  3. soudní – zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozpočtové určení daní

Místo nesmyslných dotací lze výnosy jednotlivých typů daní smysluplně rozdělit takto:

 1. celostátní úroveň: daň z přidané hodnoty, jejíž výnos v roce 2010 byl 270 mld. Kč. (PDF)
 2. krajská úroveň: daň z příjmu, jejíž výnos v roce 2010 byl 254 mld. Kč.
 3. místní úroveň: daň z nemovitosti, jejíž výnos v roce 2010 byl 9 mld. Kč.

Další odkazy

 • Theorie bernictví 1 a 2