Diskuse s uživatelem:Alfons.mucha

Přejít na: navigace, hledání

Kvalitě článku Počítání času jste rozhodně nepomohl, proto jsem ho vrátil do předchozí podoby: chcete-li editovat Iuridictum i nadále, prosím, važte pečlivěji své editace. --Tomáš Pecina 13. 4. 2013, 18:24 (CEST)

To je Váš názor, ale bohužel jste jej nijak nezdůvodnil.
V současné verzi článku jsou poněkud vágní a nijak nedoložená tvrzení jako "Někteří autoři je nepoužívají a hovoří v obou případech o lhůtách (které případně rozlišují na lhůty počínací a končící), nebo dokonce užívají oba termíny promiscue."
Já jsem článek aktualizoval podle nového občanského zákoníku, přičemž jsem důsledně vycházel z důvodové zprávy k NOZ, str. 716 komentář k § 584). Upozornil jsem na skutečnost, že NOZ důsledně rozlišuje mezi pojmy lhůta a doba a především na to, že dle NOZ se již nepoužívá promlčecí doba, ale promlčecí lhůta. Přidal jsem některé další příklady, např. záruční dobu nebo akceptační lhůtu. Jediné, co bych své úpravě vytkl je, že jsem neuvedl její pramen (důvodová zpráva k NOZ).
Poněkud mne zaskočil Váš způsob zamítnutí editace ve stylu "úprava je špatná, ale neřeknu proč".

Napsal jsem, že jste editací článku uškodil, což si myslím i nyní. ObčZ/2012 a jeho DZ není jediný pramen, který bychom měli na Iuridictu zohledňovat. Chcete-li napsat, jaké změny nový ObčZ do rozlišování lhůta/doba přinesl, prosím, ale nemažte předchozí text, který je stále relevantní (i ObčZ/1964 mezi lhůtami a dobami rozlišoval). --Tomáš Pecina 14. 4. 2013, 03:12 (CEST)