Gratiánův dekret

(Přesměrováno z Graciánův dekret)
Přejít na: navigace, hledání

Concordia discordantium canonum (česky Usmíření rozporných kánonů) je kompendium církevních předpisů vydaných před rokem 1140. Jeho autorem je mnich a učitel boloňské univerzity Gratianus.

Usmíření rozporných kánonů je původní název sbírky, nicméně podle svého autora se často nazývá Decretum Magistri Gratiani (česky Gratiánův dekret). Sbírka byla původně zamýšlena jako učebnice církevního práva na boloňské univerzitě. Jednalo se o jejich dialektické zpracování a vyřešení vzájemných rozporů samotným Gratianem.

Gratianovo dílo bylo později dálo rozvíjeno a doplňováno a dostalo se mu oficiální kodifikace katolickou církví. Stalo se první knihou Kodexu církevního práva (Codex iuris canonici) a uvnitř církve mělo legální platnost až do 27. května 1917, kdy byl původní Kodex novelizován.

Gratian je právem považován za zakladatele vědy církevního práva. Bologna se díky němu stala evropským centrem studií obojího práva (ius utrumque) pro několik následujících století.