Výše škody v trestním právu

(Přesměrováno z Hodnota nikoli nepatrná)
Přejít na: navigace, hledání

V trestním právu se výše škody, prospěchu, ekologických nákladů (nákladů k odstranění nákladů poškození životního prostředí) a hodnoty věci kategorisují v šesti třídách (§ 89 odst. 11 trestního zákona); co platí pro škodu, použije se obdobně i pro určení prospěchu, ekologických nákladů nebo hodnoty věci:

  1. nepatrná škoda – škoda dosahující částky méně než 5 000 Kč
  2. škoda nikoli nepatrná – škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč
  3. škoda nikoli malá – škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč
  4. větší škoda – škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč
  5. značná škoda – škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč
  6. škoda velkého rozsahu – škoda dosahující částky nejméně 5 000 000 Kč

Tento způsob stanovení výše škody je jednoduchý, nikoli však optimální, neboť se jím, působením inflace, trestní represe postupně zpřísňuje; s jeho změnou však nepočítal ani vládní návrh trestního zákoníku, který byl v r. 2006 sněmovnou zamítnut a který stávající úpravu převzal beze změny.

Tento systém byl zaveden v 90. letech, kdy se počítalo s velkou inflací. Kvůli ní neměl být zákoník často novelisován a místo toho měla částky zvyšovat vláda svým nařízením. Klausova hospodářská politika však byla založena na minimalisaci inflace, a proto se nakonec částky určující výši škody staly přímo součástí zákoníku.

Vizte též