Doktor práv

(Přesměrováno z Iuris utriusque doctor)
Přejít na: navigace, hledání

Doktor práv, zkratka JUDr. (z lat. Iuris Utriusque Doctor = učitel obojího práva) je akademický titul, který získává ten, kdo vykonal rigosorní zkoušku z oboru práva.

O "obojím právu" se ve zkratce titulu hovoří proto, že původně byl absolvent právnické fakulty kvalifikován jak v právu světském, tak kanonickém. Ačkoli studium kanonického práva zůstalo dodnes okrajovou součástí českého vysokoškolského curricula, jde o relikt minulosti: dnešní doktor práv není bez dalšího vzdělání způsobilý právnickou profesi v oboru kanonického práva vykonávat.

V anglosaském prostředí (ale i v některých evropských zemích) mu odpovídá titul LL.D. = legum doctor (doktor práv; zdvojené písmeno L označuje plurál), který se uvádí za jménem. Jinde (např. v Itálii) se tento titul označuje zkratkou J.D. (iuris doctor).

Vizte též