Fas

(Přesměrováno z Ius humanum)
Přejít na: navigace, hledání

Fas je latinské označení pro božské, od Boha nebo bohů pocházející právo (ius divinum sacrum, posvátné právo) jakožto protipól práva lidského (ius humanum, světské právo, ius).

Je to původní římskoprávní představa, moderní evropské jazyky dichotomii fas/ius (resp. trichotomii fas/ius/mos) vesměs nepřevzaly a zvláštní výraz pro božské právo v nich schází.

V Římě pojem fas hrál důležitou úlohu hlavně v nejstarších dobách, kdy docházelo k tvorbě základních právních norem. Na počátku totiž byly stanoveny náboženské zákazy (nefas), kterých až opak (fas) vymezoval platné právo.