Karenční lhůta

(Přesměrováno z Karenční doba)
Přejít na: navigace, hledání

Karenční lhůta nebo karenční doba (z lat. carere = "chybět", angl. waiting period) je časové období, kdy sice již nastala určitá rozhodná právní skutečnost, avšak právní norma stanoví, že následky této právní skutečnosti se uplatní až po uplynutí další pevně stanovené lhůty.

Slovní spojení se používá v právu na více místech, časté je např. u pojistných smluv, kde karenční lhůta určuje, za jak dlouhou dobu po marné výzvě k náhradě škody nastává pojistná událost a vzniká nárok na pojistné plnění.