Majetek

(Přesměrováno z Majetkové právo)
Přejít na: navigace, hledání

Majetek, latinsky bonum, je souhrn vlastnických a všech dalších penězi ocenitelných práv, jako např. práva k cenným papírům, k obchodním podílům, k duševnímu vlastnictví (např. k ochranným známkám, patentům, autorská práva, tzv. goodwill) apod.

Majetek tedy není synonymem vlastnictví, ale má již od dob římského práva širší obsah. Český právní řád však není v této terminologii důsledný: již samotný pojem duševní vlastnictví ji popírá. Podobně nesystémově je pojmenován Úřad průmyslového vlastnictví. Z těchto důvodů je třeba se omezit na konstatování, že zatímco termínů "majetek" a "vlastnictví" se užívá promiscue, pojmy "vlastnické právo" a "majetkové právo" synonymní nejsou.

Vizte též