Ne bis in idem

(Přesměrováno z Ne bis de eadem re)
Přejít na: navigace, hledání

Bis de eadem re ne sit actio (latinsky: Ať není dvakrát žaloba v téže věci) nebo častěji ne bis in idem (latinsky: ne dvakrát o tomtéž) je právní zásada, která zakazuje opakované nárokování žalobcova nároku před soudem. Platí zde překážka věci rozhodnutí (lat. res iudicata). V trestním právu tato zásada znamená, že není možné pachatele za jeden trestný čin stíhat (a případně odsoudit) více než jednou (angl. double jeopardy).

Uzná-li soud obviněného vinným určitým trestným činem (a uloží mu za něj případný trest), je další trestní stíhání dané osoby za daný skutek navždy vyloučeno.

Dojde-li k zastavení trestního stíhání nebo je vynesen zprošťující rozsudek, je nové trestní stíhání možné pouze v případě, že se ve věci objeví nové, orgánům činným v trestním řízení dosud neznámé skutečnosti nebo důkazy; o obnově řízení v takovém případě vždy rozhoduje soud.