President

(Přesměrováno z Předsedkyně)
Přejít na: navigace, hledání

President (z lat. prae- + sidere = předsedat; angl. president, fr. président, něm. Präsident) je vrcholný představitel nějakého útvaru. Jde-li o kolektivní orgán, hovoří se ve v témže smyslu o presidiu.

V České republice je zvykem používat v tomto významu termín předseda, jde-li o funkci, nebo předsedající, jedná-li se o dočasné přesedání určitému zasedání nebo kolokviu. Místo termínu presidium se užívá předsednictvo. Výjimkou jsou Policie České republiky, která má své presidium a policejního presidenta, Nejvyšší kontrolní úřad a některá profesní sdružení (Česká lékařská komora apod.).

Zdaleka nejčastěji se termínu president užívá pro označení presidenta republiky.

Vizte též