Věcné právo

(Přesměrováno z Věcná práva)
Přejít na: navigace, hledání

Věcné právo je oprávnění, jehož předmětem je věc

Druhy

 1. věcná práva k věci vlastní (lat. iura in re sua)
  1. vlastnictví
  2. držba
  3. majitelství
 2. věcná práva k věci cizí (lat. iura in re aliena)
  1. zástava
  2. služebnost
  3. věcné břemeno (něm. Reallast; sächliche Last je nepoužívaný neologism) – § 372 OZ 1937,[1] (důvodová zpráva[2]) § 1239 odst. 1 NOZ
  4. zadržovací právo (lat. retentio)
  5. předkupní právo jako věcné právo je specifikem českého postkommunistického práva.
  6. nájemní právo jako věcné právo je specifikem českého postkommunistického práva.