Česká republika

Verse z 12. 11. 2012, 10:31; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Česká republika je veřejnoprávní korporacestát. Vznikla – pod názvem Česká socialistická republika – dne 1. ledna 1969. Je 12. nejlidnatějším státem z 27 států EU, na úrovni (Řecka,) Portugalska, Belgie, Maďarska a (Švédska).

Státní pečeť

Ústavním zákonem ČNR č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, byla s účinností od 6. března 1990 Česká socialistická republika přejmenována na Českou republiku. Dne 1. ledna 1993 se Česká republika stala jedním ze dvou nástupnických států po České a Slovenské Federativní Republice. Tam, kde české právní předpisy hovoří o státu, mají zpravidla na mysli Českou republiku.

Česko

Malá skupina Čechů, zejména geografů, se pokouší veřejnosti vnutit název Česko. Přes značné jejich úsilí se jim to nepodařilo. Na Iuridictu tento název používán není, protože není ani officiální, ani vžitý.

Zkratka

Officiální zkratkou České republiky je „ČR“. V letech 1969–1990 jí byla „ČSR“, ale to je dnes matoucí, neboť „ČSR“ se dnes v drtivé většině případů používá pro Československo v letech 1918–1960.

Vizte též

Externí odkazy