Common law: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
((česky "obecné právo"))
(Zatímco obecné právo je založeno na porotách a soudní příkaz má podobu ''writ'', ve spravedlnostním právu poroty nejsou a a soudní příkaz má podobu ''injunction''.)
Řádka 5: Řádka 5:
  
 
V angloamerickém právu existuje dvě větve: podobně jako v kontinentálním právu lze rozlišovat [[positivní právo|positivní]] a [[přirozené právo]], které jsou zároveň v protikladu a zároveň se doplňují, angloamerické právo je tvořena dvěma složkami, u nichž je tento specifický vztah ještě zřetelnější:
 
V angloamerickém právu existuje dvě větve: podobně jako v kontinentálním právu lze rozlišovat [[positivní právo|positivní]] a [[přirozené právo]], které jsou zároveň v protikladu a zároveň se doplňují, angloamerické právo je tvořena dvěma složkami, u nichž je tento specifický vztah ještě zřetelnější:
# '''''common law''''', původně nepsané právo, vycházející z germánského práva
+
# '''obecné právo''' (angl. ''common law'') bylo původně nepsané právo, vycházející z germánského práva a
# '''''equity''''', původně [[prerogativa|prerogativní]] královské právo, založené na systému [[precedens|precedentů]] a [[maxima|maxim]] a zmírňující tvrdost ''common law''
+
# '''spravedlnostní právo''' (angl. ''equity'') bylo původně [[prerogativa|prerogativní]] královské právo, založené na systému [[precedens|precedentů]] a [[maxima|maxim]] a zmírňující tvrdost ''common law''.
  
Ve skutečnosti byl rozdíl mezi "obecným právem" a "spravedlností" ve Spojeném království zrušen již na konci 19. století, kdy byly zrušeny oddělené soudy, a v USA v roce 1938, kdy byl přijat federální občanský soudní řád (''[[:en:Federal Rules of Civil Procedure|Federal Rules of Civil Procedure]]''). Přitom v New Yorku zrušil David Dudley Field rozdíl mezi ''common law'' a ''equity'' již v roce 1848.
+
Zatímco obecné právo je založeno na porotách a soudní příkaz má podobu ''writ'', ve spravedlnostním právu poroty nejsou a a soudní příkaz má podobu ''injunction''. Rozdíl mezi "obecným právem" a "spravedlností" byl ve Spojeném království zrušen již na konci 19. století, kdy byly zrušeny oddělené soudy, a v USA v roce 1938, kdy byl přijat federální občanský soudní řád (''[[:en:Federal Rules of Civil Procedure|Federal Rules of Civil Procedure]]''). Přitom v New Yorku zrušil David Dudley Field rozdíl mezi ''common law'' a ''equity'' již v roce 1848.
  
 
Moderní angloamerické právo je založeno na systému precedentů (je to ''judge-made law'') a dochází k jeho postupné divergenci: zatímco právo v Anglii podle některých se údajně začíná přibližovat kontinentálnímu právu, americké právo si podrželo více tradičních, archaisujících prvků; v dnešní době by proto bylo přesnější hovořit o právu anglickém a americkém jako o zvláštních, samostatných právních systémech, nicméně rozdíly nejsou o mnoho větší než rozdíl mezi rakouským a českým právem, kdy už zřejmě neexistuje jediný společný právní předpis. Svébytný charakter má rovněž právo skotské, jež je konglomerátem různých právních systémů. Angloamerické právo se vyznačuje zvláštními instituty jako je překážka (''estoppel'').[http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0011/11lexik.html]
 
Moderní angloamerické právo je založeno na systému precedentů (je to ''judge-made law'') a dochází k jeho postupné divergenci: zatímco právo v Anglii podle některých se údajně začíná přibližovat kontinentálnímu právu, americké právo si podrželo více tradičních, archaisujících prvků; v dnešní době by proto bylo přesnější hovořit o právu anglickém a americkém jako o zvláštních, samostatných právních systémech, nicméně rozdíly nejsou o mnoho větší než rozdíl mezi rakouským a českým právem, kdy už zřejmě neexistuje jediný společný právní předpis. Svébytný charakter má rovněž právo skotské, jež je konglomerátem různých právních systémů. Angloamerické právo se vyznačuje zvláštními instituty jako je překážka (''estoppel'').[http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0011/11lexik.html]

Verse z 29. 1. 2014, 16:16

Common law (česky "obecné právo") je mnohoznačný pojem, který může mít jeden z těchto významů:

  1. v zásadě positivní právo. Jeho opakem je přirozené právo (v zásadě equity).
  2. obyčejové právo. Jeho opakem je legislativa (statutory law).
  3. angloamerické právo, kde common law slouží jako pojmenování pars pro toto. Jeho opakem je civil law, kde civil law slouží na základě stejného principu rovněž jako pojmenování pars pro toto. Např. "Pravidlo obchodního rozhodnutí je letitou procesní doktrínou rozvinutou soudy v zemích common law, tedy zejména ve Velké Británii a USA, k hodnocení jednání členů orgánů obchodních společností.[1]

V angloamerickém právu existuje dvě větve: podobně jako v kontinentálním právu lze rozlišovat positivní a přirozené právo, které jsou zároveň v protikladu a zároveň se doplňují, angloamerické právo je tvořena dvěma složkami, u nichž je tento specifický vztah ještě zřetelnější:

  1. obecné právo (angl. common law) bylo původně nepsané právo, vycházející z germánského práva a
  2. spravedlnostní právo (angl. equity) bylo původně prerogativní královské právo, založené na systému precedentů a maxim a zmírňující tvrdost common law.

Zatímco obecné právo je založeno na porotách a soudní příkaz má podobu writ, ve spravedlnostním právu poroty nejsou a a soudní příkaz má podobu injunction. Rozdíl mezi "obecným právem" a "spravedlností" byl ve Spojeném království zrušen již na konci 19. století, kdy byly zrušeny oddělené soudy, a v USA v roce 1938, kdy byl přijat federální občanský soudní řád (Federal Rules of Civil Procedure). Přitom v New Yorku zrušil David Dudley Field rozdíl mezi common law a equity již v roce 1848.

Moderní angloamerické právo je založeno na systému precedentů (je to judge-made law) a dochází k jeho postupné divergenci: zatímco právo v Anglii podle některých se údajně začíná přibližovat kontinentálnímu právu, americké právo si podrželo více tradičních, archaisujících prvků; v dnešní době by proto bylo přesnější hovořit o právu anglickém a americkém jako o zvláštních, samostatných právních systémech, nicméně rozdíly nejsou o mnoho větší než rozdíl mezi rakouským a českým právem, kdy už zřejmě neexistuje jediný společný právní předpis. Svébytný charakter má rovněž právo skotské, jež je konglomerátem různých právních systémů. Angloamerické právo se vyznačuje zvláštními instituty jako je překážka (estoppel).[1]

Poznámky pod čarou

  1. Martin Uzsák: Poison pills, obrana proti nepřátelskému převzetí a krátká poznámka k české právní úpravě. In Právní rozhledy 9/2007, p. 321.

Vizte též

Další odkazy