Prerogativa

Přejít na: navigace, hledání

Prerogativa [z lat. praerogativa (z prae- + rogare = ptát se, žádat), což bylo původně právo prvního hlasu při volbě] je zvláštní suverénní pravomoc nebo výsada, příslušející hlavě státu. Prerogativa z definice nepodléhá soudnímu ani správnímu přezkumu. Příkladem je právo presidenta republiky udělovat milost.

Prerogativy jsou spojeny s monarchiemi, v republikánsky organisovaném státě se obecně považují za přežitek.

Dříve převládající názor (např. Václava Pavlíčka), že mezi prerogativní (tj. výsadní a nepřezkoumatelné) pravomoci presidenta ČR patří např. i jmenování soudců, vzal definitivně za své r. 2006, když Ústavní soud zrušil rozhodnutí presidenta Václava Klause o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové.

Vizte též