Diskuse k Iuridictum:Autorská práva

Přejít na: navigace, hledání

Toto je potřeba podstatně upravit, např. vysvětlit různé zákonné licence podle AutZ. --Tomáš Pecina 21:19, 25. 9. 2005 (CEST)

Navíc je tam nějaký podivný ns, tato stránka se vypisuje v seznamu jako článek. --Tomáš Pecina 14:12, 26. 9. 2005 (CEST)

Už ne. -- Guy Peters 9. 11. 2005, 19:08 (CET)

Povinnost uvádět autory dle GFDL 4/B

Snad předem drobný úvod: ač jsem uživatelem Wikipedie, tenhle příspěvek píšu jako člověk dlouhodobě se zajímající o wiki a jako právní kutil dlouhodobě se zajímací o licence wiki. V otázkách licence jsem už "vrtal" snad na pěti wiki, takže následující poznámku prosím nevnímejte prizmatem vztahů Iuridictum – česká Wikipedie.

Licence GNU FDL je pro wiki z mnoha důvodů nevhodná. Asi největším probléme jsou požadavky v části 4. Legální užití FDL ve wiki založené na software MediaWiki se podle mého právně-kutilského názoru zakládá mimo jiné na předpokladech

  • uložením do wiki, v bodu A., uživatel konkludentě souhlasí s použitím starého názvu dalšími uživateli (je zřejmé, že název se nemění, a stejné právo mu dal předchozí uživatel)
  • v bodu B. uživatel taktéž konkludentně souhlasí že nebude uváděn na Title page dokumentu (protože jasně vidí, že vydavatel žádné autory na Title page neuvádí).
  • za součást dokumentu se považují i různé na úrovni html oddělené stránky, které obsahují různé povinné sekce, jako historie, disclaimers atd. , čímž se splňují body H, I, J, K, O a případě další

Legální provoz wiki pak funguje tak, že každý uživatel se všemi "release" i se stavem uvádění historie atd. souhlasí (pro všechny další uživatele) a zároveň využívá toho, že má tento souhlas od předchozího uživatele. (Souhlas se samozřejmě vztahuje i na vydavatele wiki.)

Současný text stránky Autorská práva víceméně říká, že na další články v řetězu FDL uživatelů se zbavení povinnosti podle 4/B nevztahuje. (Ač vydavatel tohoto serveru je té povinnosti zjevně zbaven.) Tenhle výklad mi přijde nesprávný a potenciálně dost nebezpečný, protože uvádí všechny další uživatele v FDL řetězu do nejistoty, případně by je nutil získávat souhlas ne od vydavatele předchozí modifikované verze, ale od všech hlavních autorů v celé jeho historii. (Kdybych tento výklad přijal, můžu například požadovat po serveru answers.com, aby začal uvádět moje jméno u článků z Wikipedie u nichž jsem hlavním autorem – souhlas jsem jim konkrétně nedal.)

Aby FDL a její použití v MediaWiki nebylo v přímém rozporu s českým a.z., je taky nutné předpokládat, že uvedení autorů stačí v Historii (která se stejně kvůli FDL považuje za součást dokumentu).

Zvlášť proto, že Iuridictum je wiki o právech a náhodným zájemcem o wiki může být považována za vhodný příklad k napodobení, bych prosil, jestli by zdejší právníci onu formulaci (a domáhání se jmenovitého uvedení na Title page na jiných wiki) nezvážili. Současný stav by mohl šířit FUD mezi zájmece o užití GFDL obsahu vůbec. (Dočetl jsem například "...podmínky GNU FDL nejsme schopni splnit..."). --Wikimol 9. 11. 2005, 17:51 (CET)

Ještě bych snad dodal – pokud uživatelé Iuridicta chtějí své jméno v citacích na jiných wiki, snad by šlo tento požadavek formulovat jako zdvořilé přání, kteří snad slušní FDL uživatelé splní, ale ne jako něco, co plyne z licence nebo ze zákona.

Protože jste mi "vtipně" zabránili vyjádřit se na Wikipedii (což je vlastní cíl nelegálního zablokování mé osoby), postuji své prohlášení sem.
Uniká mi smysluplnost Vašich stížností na mé chování. Pominu teď ty bláboly, které o mně na WP píšete, např. že kladu neustále nové a nové požadavky. Pokud jde totiž o autorství mých článků, řekl jsem o jednom a tom samém problému Karakal zdvořile a zdvořile jsme se dohodli na tom, že najdete řešení. Čekal jsem dosti dlouho, až příliš dlouho na můj vkus. Vytěsňování mého jména někam do diskusse je sice standardní WP praktikou pro nepohodlné informace, nicméně pro mne nedostatečnou.
Pokud tedy nejste schopni uvést mé jméno na stránce článku, jako to činí každý slušný člověk, který články nekrade, tak je opravdu mnohem lepší Vaše copyvio Iuridicta bez náhrady smazat.
-- Guy Peters 9. 11. 2005, 19:06 (CET)

Je potřeba rozlišovat osobnostní a majetková autorská práva. Licence se týká pouze práv majektových, takže požadavek na uvádění autorů s ní nemá přímou souvislost, přestože je v současném znění licence tato povinnost explicite zdůrazněna. --Tomáš Pecina 9. 11. 2005, 19:09 (CET)

S tím v důsledcích nesouhlasím. Smluvně lze upravit i řadu věcí spadajících do osobnostních práv, například zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění díla, název díla, označení autora, oprávnění nabyvatele licence toto u odvozených děl uvádět, neuvádět,... FDL sice má v názvu licence, ale jinak tato smlouva dosti podrobně upravuje i věci nespadající do majetkových práv. Pokud s touto úpravou někdo nesouhlasí, může ji odmítnout jako celek (a samozřejmě pak nenabývá ani majetková práva). --Wikimol 9. 11. 2005, 20:36 (CET)
V právu obecně platí, že záleží na obsahu, ne na názvu. Licencí ve smyslu AutZ je striktně pouze část zabývající se majetkovými právy, část upravující osobnostní práva autorů spadá pod ustanovení § 11 odst. 2 AutZ. Licence (tj. dokument tak nazvaný, nikoli licence podle AutZ) dovoluje komukoli dílo převzít a stanoví podmínky, jaké k tomu musejí být splněny, jak majetkové povahy (tzn. především zachování díla ve stejném režimu majetkových práv – tzv. copyleft), tak i osobnostní (uvedení autora). --Tomáš Pecina 9. 11. 2005, 21:09 (CET)
V tom případě se omlouvám za terminologickou neobratnost, chtěl jsem říci, že bez ohledu na to jak se jmenuje, je FDL smlouva, která upravuje jak majetková práva, tak vztahy podle § 11.2, § 11.3, § 51 a dalších částí a.z. V tomhle snad říkáme totéž. Já k tomu dodávám, že pokud autor souhlasí s uveřejněním dle FDL, nemůže v FDL dohodnuté věci chtít dohodnout ještě nějak jinak (tedy chtít může, ale druhá smluvní strana to může zcela ignorovat). Pokud např. souhlasil s tím, že jeho autorství bude uváděno v části History specifikované FDL, a nebude uvedeno na Title page, nemůže paralelně požadovat uvedení řekněme v rámečku pod nadpisem kapitoly. FDL smluvně upravuje "uvedení autora" mnohem podrobněji než zákon a není s ním v rozporu, tedy se použije FDL. Názor, že autorský zákon dává v oblasti osobnostních práv autorovi právo libovolně požadovat cokoli jiného, než je v podrobné smlouvě, je řekl bych slušně za obzorem mé právní představivosti :-) Pokud by tento pohled obhájil v ČR někdo u soudu (což považuju za možné), bude to IMO černý den pro copyleft, nebo alespoň pro wiki (naštěstí opět jen v ČR). --Wikimol 10. 11. 2005, 02:04 (CET)

Ustanovení AutZ týkající se osobnostních práv jsou kogentní, takže cokoli (nikoli zjevně nepřiměřeného) podle § 11 odst. 2 autor požaduje, má právo to dostat, aniž by tím překračoval podmínky licence. Naopak ujednání, které by toto právo omezovalo, by bylo absolutně neplatné (viz § 11 odst. 4 AutZ). Je potřeba velmi pečlivě odlišovat osobnostní a majetková práva; licence se může vztahovat pouze na práva majetková, snaha "licencovat" práva osobnostní by neměla žádné právní účinky. --Tomáš Pecina 10. 11. 2005, 03:16 (CET)

FDL není pouhou licencí (ve smyslu jak se slovo licence používá v českém a.z.). Je potřeba pečlivě rozlišovat mezi právem na přiznání autorsvtí (v českém právu není možné, aby autor smluvně sohlasil s tím, že mu bude autorství upíráno) a právem stanovovat způsob uvedení autorství. Kogentní část odst. 2 se týká osobování si autorství (osobování si zde znamená to co anglické claim), nikoli zpúsobu uvedení autorství. To co chcete dovodit z § 11 odst. 2 explicitně upravuje § 51 a způsob uvedení autorství je zjevně dispozitivní, právo stanovovat způsob uvedení autorství lze smluvně omezit. --Wikimol 10. 11. 2005, 13:19 (CET)
§ 51 se týká licence ve smyslu AutZ a není s ustanovením § 11 v rozporu. Autor může stanovit, zda a jak má být jeho autorství presentováno, a tohoto práva se nemůže platně vzdát. Stanoví-li to ovšem jednou, je tímto projevem vůle (právním úkonem) sám vázán, takže nemůže později požadovat něco jiného (např. kaskadér nemůže chtít vlastní titulek u filmu později než při podpisu smlouvy). --Tomáš Pecina 10. 11. 2005, 15:15 (CET)
Ano, a tento právní úkon autor ve zdejším případě učiní kliknutím na "Uložit změny" v systému Iuridicta, čímž mimo jiné stanovuje uvádění autorství podle FDL, v bodu 4/B konkludentě bez uvádění na Title page. Tím je způsob prezentace autorství dán takříkajíc in saecula saeculorum a dále se nelze domáhat jiného způsobu uvádění autorství. QED. Děkuji za diskusi. --Wikimol 11. 11. 2005, 01:58 (CET)