Iuridictum:Autorská práva

Přejít na: navigace, hledání

Licence, kterou Iuridictum používá, umožňuje uživateli volné využití obsahu ve stejném duchu jako svobodný software. Tento princip, označovaný jako copyleft, umožňuje používat, kopírovat, upravovat či dále rozšiřovat obsah Iuridicta za předpokladu, že tyto odvozené verse poskytují stejnou svobodu ostatním a přiznávají autorství příslušného článku (přímý odkaz na původní článek na Iuridictu tento požadavek plní, pokud je uvedeno jméno autora podle části 4/B GFDL). Články na Iuridictu proto zůstanou tvale svobodné a může je používat kdokoli, kdo splní tato omezení, která existují převážně kvůli ochraně této svobody.

Pro dosažení tohoto cíle je text obsažený ve Wikipedii poskytován za podmínek GNU Free Documentation License. Plný text této licence (v angličtině) je k dispozici na http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.

Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verse 1.2 nebo jakékoli další verse vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek.
Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "Wikipedie:GNU Free Documentation License".
Iuridictum se zříká odpovědnosti za obsah.

Jediným právně závazným dokumentem je anglický text GFDL; následující text je pouze informativní pokus o interpretaci GFDL.


DŮLEŽITÉ: Pokud si přejete použít obsah Wikipedie, nejprve si přečtěte část Práva a povinnosti uživatelů. Poté byste si měli přečíst licenci na stránce Wikipedie:GNU Free Documentation License.

Práva a povinnosti uživatelů

Pokud si přejete použít materiál z Wikipedie ve svých knihách, článcích, internetových stránkách či jiných publikacích, můžete, ale musíte dodržovat podmínky GFDL. Pokud pouze doslova kopírujete článek z Iuridicta, musíte splnit část dvě licence, verbatim copying.

Pokud vytváříte odvozené dílo tím, že obsah přidáváte či měníte, GFDL vyžaduje následující podmínky:

  • váš materiál musí být rovněž licencován pod GFDL,
  • musíte přiznat autorství původního článku (část 4B), a
  • musíte poskytovat přístup k "průhledné kopii" materiálu (část 4J). ("Průhledná kopie článku Wikipedie je libovolný formát, který poskytujeme, tzn. wiki text, HTML stránka, XML data atd.")

Druhé dva požadavky můžete částečně splnit tím, že budete poskytovat viditelný odkaz přímo na původní článek v Iuridictu. Také musíte nabízet průhlednou kopii upravené verse. Uvědomte si ale, že Wikimedia Foundation nezaručuje, že bude průhlednou kopii a informace o autorství poskytovat navždy. Doporučuje se proto, abyste si nabízeli s vašim dílem nabízeli vlastní kopii těchto informací.

GFDL neznamená, že se zříkáte ryze osobních práv. Právo na autorství vašeho textu Vám zůstává i případě GFDL. Pokud Váš text někdo použije, např. ho cituje, je povinen uvést, že jste jeho autorem.

Ukázkové upozornění

Upozornění zobrazené u článku založeného na článku Škoda může vypadat např. takto:

Tento článek je licencován za podmínek <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">GNU Free Documentation License</a>. Používá materiál z <a href="http://iuridictum.wikipedia.org/w/Škoda">článku "Škoda" na Iuridictu</a>, jehož autorem je Tomáš Pecina.

Alternativou je poskytnout vlastní kopii článku "Škoda" spolu s kopií textu GFDL a identifikací nejméně pěti (všech, pokud je jich méně než pět) hlavních autorů na titulní stránce (či navrchu dokumentu).

Obrázky

Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je "volně" umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovného svolení, případně dohody s držitelem práv. V jistých omezených případech je možno fotografie používat za podmínek ustanovení fair use autorského práva platného v USA.

Popisky

Každá stránka s popisem souboru by měla obsahovat speciální popisek, který označuje právní status obrázku, podrobnosti jsou uvedeny na stránce Wikipedie:Popisky licence souborů.

Práva a povinnosti přispěvatelů

Pokud do Iuridicta vkládáte nějaké dílo, veřejně ho tím licencujete za podmínek licence GFDL (bez neměnných částí a textů na předních a zadních deskách). Proto abyste mohli přispívat, musíte být schopni takovou licenci udělit, což znamená, že buď

  • jste držitelem autorských práv k tomuto dílu, například jste jeho autorem, nebo
  • získali jste toto dílo ze zdroje, který povoluje licencování podle GFDL, např. protože se jedná o volné dílo či o dílo licencované přímo pod GFDL.

V prvním případě jste nadále držiteli autorských práv na své dílo, můžete jej i nadále publikovat pod libovolnou licencí. Avšak už nikdy nemůžete odvolat poskytnutí licence GFDL na materiály, které jste sem vložili – takové materiály zůstávají pod GFDL trvale.

Ve druhém případě, pokud používáte cizí dílo pod GFDL, musíte podmínky této licence dodržovat, což znamená, že musíte přiznat autorství a odkázat na originální versi díla. Pokud původní dílo vyžadovalo uvedení neměnných částí či textů na předním či zadním přebalu, musíte je uvést; taková díla je však vhodnější nahradit takovými, které tyto požadavky nemají, pokud jsou taková díla k dispozici.

Používání cizích autorských děl

Nikdy nepoužívejte cizí díla způsobem, který by narušoval cizí autorská práva. Kromě toho, že se tím sami dopouštíte porušení zákona a potenciálně i trestného činu, můžete tím ohrozit i celý projekt. V případě pochyb o možnosti využití cizího textu jej raději nevyužívejte a nahraďte jej vlastním dílem.

Ale uvědomte si, že autorské právo chrání vyjádření, nikoli samotné ideje či informace. Proto je zcela v pořádku přečíst si informace v jiné literatuře, vyjádřit je vlastními slovy a uložit do Iuridicta. (Viz též plagiát, citace.)

Odkazování na chráněná díla

Odkaz na chráněné autorské dílo je obecně bez problémů přijatelný, ale měli byste se v rozumné míře snažit ověřit, zda odkazovaná stránka sama neporušuje cizí autorská práva. V takovém případě laskavě na tuto stránku neodkazujte. Není zcela jasné, zda i takový odkaz může právo chápat jako porušení cizích práv, ale každopádně odkaz na zákon porušující stránku na nás vrhá špatné světlo.

Pokud najdete porušení autorského práva

Od řadových uživatelů se neočekává, že budou důkladně kontrolovat obsah Iuridicta a hledat možná porušení autorských práv, ale pokud u nějakého článku k takovému podezření dojdete, měli byste toto podezření přinejmenším zveřejnit na diskusní stránce článku a v ideálním případě také poskytnout odkaz na původní text.

V některých případech se bude jednat o falešný poplach – text do Iuridicta například mohl vložit autor původního textu, nebo naopak jiná stránka okopírovala text z Iuridicta. V takových situacích je vhodné příslušnou informaci uvést na diskusní stránce článku, aby se podobným podezřením zabránilo do budoucna. Pokud však část textu opravdu něčí autorská práva porušuje, měla by být z článku odstraněna.

Pokud existuje podezření u celého článku, který by mohl být kopií cizího autorského díla, měl by článek být uveden na Iuridictum:Porušení práv a obsah článku by měl být nahražen standardním upozorněním (postup je uveden na stránce o porušení práv). Pokud se do týdne neprokáže, že se nejedná o porušení práv, bude článek smazán.

V extrémních případech, kdy uživatelé i přes varování opakovaně porušují cizí autorská práva, jim může být zablokována možnost editace.

Pokud v Iuridictu najdete vaše dílo vložené bez povolení

Pokud jste držitelem autorských práv k dílu, které se v Iuridictu používá bez vašeho svolení, podívejte se, prosím, na informaci Iuridictum:Porušení práv#Informace pro držitele autorských práv, pokud budete schopni porušení práv prokázat, bude dílo z Iuridicta odstraněno.

Vnější odkazy