Citace

Přejít na: navigace, hledání

Citace je způsob, jak zkráceně, přehledně a unifikovaně uvádět právní předpisy nebo správní či soudní rozhodnutí.

Právní předpisy

Je upravena v čl. 61–75 legislativních pravidel. Jsou stanoveny následující druhy:

 1. úplná, např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.
 2. zkrácená, např. vyhláška č. 64/2008 Sb.
 3. slovní, např. insolvenční zákon.

Rozhodnutí

Je složena z druhu rozhodnutí, označení veřejného úřadu, jmen stran, data, spisové značky/čísla jednacího a sbírky judikátů. V případě opravného prostředku se pořadí stran nemění. Praxe SCOTUS je opačná, protože u nejvyššího soudu USA mají speciálně pojmenované strany: petitioner and respondent, v ostatních případech plaintiff and defendant nebo appellant and appellee. V ČR je officiálně pojmenována jen jedna: odvolatel, dovolatel či stěžovatel.

Rozhodnutí německého ústavního soudu jsou citována číslem svazku, první stranou rozhodnutí a konkrétní stranou rozhodnutí,[1] cf. de:Vorlage:BVerfGE.

příklady
 1. nález ÚS president republiky v. poslanecká sněmovna o počítání času z 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb., N 163/9 SbNU 399, NALUS: 30868, ASPI: JUD31529CZ
 2. rozsudek NSS z 24. 8. 2005, čj. 1 Ads 20/2003–24 (PDF), SJS 1390[2]
 3. usnesení NSS z 29. 8. 2007, čj. Obn 1/2006–11, SJS 1386
 4. usnesení NSS z 23. 3. 2005, čj. 6 A 25/2002–42, SJS 906
 5. BVerfGE 33, 125 <158 f.>[3]

Návěští

Angloamerické soudy mají vypracovaný systém citačních signálů:

 1. [bez signálu] = zdroj přímo tvrdí myšlenku, zdroj identifikuje zdroj citace, zdroj identifikuje autora myšlenky.
 2. Shodně (angl. Accord) = významná autorita rovněž podporuje citovanou myšlenku, tj. precedent, oficiální judikát apod.
 3. Vizte (angl. See) = zdroj podporuje myšlenku implicitně nebo jako vedlejší tvrzení (obiter dictum).
 4. Vizte také (angl. See also) = zdroj podporuje myšlenku, ale ne tak jasně, spíše jen nepřímo než v signálu Vizte.
 5. Cf. = zdroj podporuje jinou myšlenku, ale dostatečně analogickou hlavní myšlence. Relevance citace by měla být vysvětlena v poznámce.
 6. Srov. … s … (angl. Compare... [and]... with... [and]...) = srovnání několika zdrojů. Rozpory jsou vysvětleny v poznámce.
 7. Contra = citace je v přímém protikladu s původním zdrojem.
 8. Ale vizte (angl. But see) = citace je poněkud v rozporu se zdrojem. Nemusí to být přímý protiklad.
 9. Ale cf. (angl. But cf.) = zdroj analogicky podporuje opačnou myšlenku.
 10. Vizte obecně (angl. See generally) = zdroj poskytuje užitečnou základní informaci. Zejména pro sekundární prameny (= literaturu).
 11. E. g., = existuje více zdrojů téže myšlenky, ale jejich uvedení by bylo opakováním, nepomáhalo by nebo by bylo nepotřebné.

Literatura

 • Králík. Lukáš. Citace judikatury. Právní rádce, 2017, ročník XXV., číslo 1, s. 60-65. ISSN 1210-4817. [online] dostupné: http://pravniradce.ihned.cz/?p=F00000_d&&article[id]=65585030.
 • Králík. Lukáš. Tvorba a publikace judikatury. Právník, 2018, ročník 157, číslo 4, s. 320-332. ISSN 0231-6625.

Vizte též

Další odkazy