Citace

Přejít na: navigace, hledání

Citace je způsob, jak zkráceně, přehledně a unifikovaně uvádět právní předpisy nebo správní či soudní rozhodnutí.

Právní předpisy

Je upravena v čl. 61–75 legislativních pravidel. Jsou stanoveny následující druhy:

 1. úplná, např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.
 2. zkrácená, např. vyhláška č. 64/2008 Sb.
 3. slovní, např. insolvenční zákon.

Rozhodnutí

Je složena z druhu rozhodnutí, označení veřejného úřadu, jmen stran, data, spisové značky/čísla jednacího a sbírky judikátů. V případě opravného prostředku se pořadí stran nemění. Praxe SCOTUS je opačná, protože u nejvyššího soudu USA mají speciálně pojmenované strany: petitioner and respondent, v ostatních případech plaintiff and defendant nebo appellant and appellee. V ČR je officiálně pojmenována jen jedna: odvolatel, dovolatel či stěžovatel.

V trestních věcech je v USA obžaloba formálně označena jako lid státu X, např. The People of the State of California. K rozlišení federálních a státních případů se The People of the United States of America obvykle zkracuje na People, zatímco The People of the State of New York na New York, ale není to dodržováno bezvýjimečně.

Rozhodnutí německého ústavního soudu jsou citována číslem svazku, první stranou rozhodnutí a konkrétní stranou rozhodnutí,[1] cf. de:Vorlage:BVerfGE.

příklady
 1. nález ÚS president republiky v. poslanecká sněmovna o počítání času z 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb., N 163/9 SbNU 399, NALUS: 30868, ASPI: JUD31529CZ
 2. rozsudek NSS z 24. 8. 2005, čj. 1 Ads 20/2003–24 (PDF), SJS 1390[2]
 3. usnesení NSS z 29. 8. 2007, čj. Obn 1/2006–11, SJS 1386
 4. usnesení NSS z 23. 3. 2005, čj. 6 A 25/2002–42, SJS 906
 5. BVerfGE 33, 125 <158 f.>[3]

Návěští

Angloamerické soudy mají vypracovaný systém citačních signálů:

 1. [bez signálu] = zdroj přímo tvrdí myšlenku, zdroj identifikuje zdroj citace, zdroj identifikuje autora myšlenky.
 2. Shodně (angl. Accord) = významná autorita rovněž podporuje citovanou myšlenku, tj. precedent, oficiální judikát apod.
 3. Vizte (angl. See) = zdroj podporuje myšlenku implicitně nebo jako vedlejší tvrzení (obiter dictum).
 4. Vizte také (angl. See also) = zdroj podporuje myšlenku, ale ne tak jasně, spíše jen nepřímo než v signálu Vizte.
 5. Cf. = zdroj podporuje jinou myšlenku, ale dostatečně analogickou hlavní myšlence. Relevance citace by měla být vysvětlena v poznámce.
 6. Srov. … s … (angl. Compare... [and]... with... [and]...) = srovnání několika zdrojů. Rozpory jsou vysvětleny v poznámce.
 7. Contra = citace je v přímém protikladu s původním zdrojem.
 8. Ale vizte (angl. But see) = citace je poněkud v rozporu se zdrojem. Nemusí to být přímý protiklad.
 9. Ale cf. (angl. But cf.) = zdroj analogicky podporuje opačnou myšlenku.
 10. Vizte obecně (angl. See generally) = zdroj poskytuje užitečnou základní informaci. Zejména pro sekundární prameny (= literaturu).
 11. E. g., = existuje více zdrojů téže myšlenky, ale jejich uvedení by bylo opakováním, nepomáhalo by nebo by bylo nepotřebné.

Literatura

 • Králík. Lukáš. Citace judikatury. Právní rádce, 2017, ročník XXV., číslo 1, s. 60-65. ISSN 1210-4817. [online] dostupné: http://pravniradce.ihned.cz/?p=F00000_d&&article[id]=65585030.
 • Králík. Lukáš. Tvorba a publikace judikatury. Právník, 2018, ročník 157, číslo 4, s. 320-332. ISSN 0231-6625.

Vizte též

Další odkazy