Soudní rejstřík

Přejít na: navigace, hledání

Soudní rejstřík je rejstřík užívaný soudem pro evidenci soudní agendy.

Soudy v České republice používají téměř sto různých rejstříků. Tyto rejstříky se označují písmeny, s jejichž pomocí se rovněž konstruují spisové značky. Podrobnosti stanoví vnitřní a kancelářský řád – interní instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, čj. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších instrukcí.

Konstrukce je taková: První (velké), případně první dvě (velké a malé), písmeno označuje druh věci. Poté se může připojit druh opravného prostředku, tj. o pro odvolání nebo stížnost v trestních věcech, do pro dovolání, s pro kasační stížnost. Tradičně se soudní rejstříky vedly v podobě tabulek, do kterých se zapisovaly základní údaje o každé právní věci; cca od r. 2000 soudy přecházejí na vedení rejstříků v počítači. Z novel VKŘ měla zásadní význam č. 122/2007-ODS-ST, která zavedla jednotný celostátní rejstřík INS pro insolvenční řízení (§ 215a odst. 4 VKŘ) a přílohu č. 14 s pevnými zkratkami soudů

Přehled soudních rejstříků

Největší význam mají následující rejstříky:

 1. Trestní a disciplinární agenda:
 2. Občanskoprávní agenda:
  • C – sporné občanskoprávní věci; bez dalšího písmene značí řízení v I. stupni
   • Co – odvolací řízení v občanskoprávních věcech (sporných i nesporných)
   • Cdo – dovolání v občanskoprávních věcech
   • Cz – dřívější stížnost pro porušení zákona v občanskoprávních věcech
  • Ro – řízení o vydání platebního rozkazu
  • E – soudní výkon rozhodnutí (nikoli exekuce – ty jsou vedeny v rejstříku Nc)
  • P – věci týkající se péče o dítě (pečovatelské věci) v I. stupni
  • D, Nddědická řízení
  • U – řízení o umoření listin
  • L – řízení o přípustnosti držení v ústavu zdravotnické péče
  • Sd – řízení o soudních úschovách
  • Cd – dožádání v občanskoprávních věcech
  • Ncu – řízení o uznání cizozemských rozhodnutí
  • Nc – ostatní občanskoprávní věci, včetně nesporných řízení a rozhodnutí o nařízení exekuce

 3. Obchodněprávní agenda:
  • Cm – obchodní věci v I. stupni
   • Cmo – řízení o odvolání v obchodních věcech
   • Odo – řízení o dovolání v obchodních věcech
  • Sm – řízení o vydání směnečného platebního rozkazu
  • K – řízení o prohlášení konkursu
   • Ko – řízení o odvolání v konkursních věcech
  • Kv – řízení o povolení vyrovnání na žádost věřitelů

 4. Správní soudnictví:
 5. Evidenční agenda
 6. Zvláštní druhy řízení

Seznam zkratek pro označení soudů

 1. MSPH Městský soud v Praze
 2. KSPH Krajský soud v Praze
 3. KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
 4. KSTB Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře
 5. KSPL Krajský soud v Plzni
 6. KSKV Krajský soud v Plzni – pobočka v Karlových Varech
 7. KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
 8. KSLB Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
 9. KSHK Krajský soud v Hradci Králové
 10. KSPA Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích
 11. KSBR Krajský soud v Brně
 12. KSJI Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě
 13. KSZL Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně
 14. KSOS Krajský soud v Ostravě
 15. KSOL Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci
 16. VSPH Vrchní soud v Praze
 17. VSOL Vrchní soud v Olomouci
 18. NSCR Nejvyšší soud České republiky

V praxi jsou obvykle vyznačována diakritická znamenénka, např. NSČR.

Další odkazy