Správní žaloba

Přejít na: navigace, hledání

Správní žaloba je zvláštním druhem žaloby, která se užívá ve správním soudnictví. Je to prostředek, jak se lze bránit proti rozhodnutí správního orgánu, proti jeho nečinnosti nebo proti tzv. faktickému zásahu do práv žalobce.

Toto označení je spíše tradiční, ve skutečnosti neexistují mezi správní a civilní žalobou žádné významné rozdíly. Samotné řízení se však od řízení civilního liší: soud zpravidla provádí jen minimum důkazů, většina rozhodovací činnosti je soustředěna do přezkumu správního spisu.