Správní soudnictví

Přejít na: navigace, hledání

Správní soudnictví (angl. judicial review) je soudní přezkum správních aktů a dalších právních aktů veřejné správy. Cílem je ochrana před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánů veřejné moci.

V řadě zemí je správní soudnictví zcela samostatné, v České republice je soustava obecných soudů jednotná, avšak o správních věcech rozhodují specialisované senáty a samosoudci. Vztah mezi správním a občanskoprávním soudnictvím je nesmírně komplikovaný, jak o tom svědčí rozsudek NSS ve věci K. H. a J. H. v. Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze ze dne 21. února 2008, čj. 3 As 59/2007-65.

Ve Francii bylo obecné a správní soudnictví odděleno zákonem z 16. srpna 1790 kvůli nedůvěře revolucionářů k soudcům, jmenovaným ještě starým régimem.

Další odkazy