Obecný soud

Přejít na: navigace, hledání

Obecný soud má v právu dva významy:

Jednak je jím v českém soudním systému každý soud s výjimkou Ústavního soudu, tzn. okresní soud, krajský soud, vrchní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud (o těchto soudech hovoříme společně jako o soustavě obecných soudů).

Dále se obecným soudem míní okresní soud, který je místně příslušný k projednání žalob týkajících se dané osoby. Je to zpravidla soud, kde má tato osoba bydliště.