Okresní soud

Přejít na: navigace, hledání

Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů České republiky.

Existuje celkem 74 okresních soudů. V Praze vykonávají působnost okresních soudů obvodní soudy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10) a v Brně Městský soud v Brně. Existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, v Krnově a ve Valašském Meziříčí.

Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, jak je tomu např. u rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech. Tato dichotomie je mnohými kritisována jako nadbytečná, zbytečně složitá a pro účastníky nepřiměřeně zatěžující a je navrhováno, aby i tyto věci projednávaly v I. stupni okresní soudy.

Okresním soudům je obecně vytýkána velmi nízká kvalita rozhodování. Zvlášť složitější věci rozhodují proto fakticky odvolací (krajské) soudy, které prvoinstanční rozhodnutí opakovaně, často i několikrát po sobě vracejí okresnímu soudu s pokyny, jak má postupovat. To je jedním z hlavních důvodů pomalosti soudního rozhodování, jež ve svém důsledku vede k paralýse systému a efektivní nevymahatelnosti práva.